Les 10
Oefening 1

Oefening 2

Oefening 3

Oefening 4

Oefening 5

Oefening 6Oefening Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Ay ci a se a ma haamo hina sohon, zama ay ga ba ay ma ŋwa. Ik zei hem meteen gierst te koken, omdat ik wilde eten.
I ga mowa hina kusu bero ra, zama a si ban kusu kayna ra. Zij zullen de rijst in een grote pan koken, omdat het in een klein pan niet past.
Zanka fo ga kande hari, zama fobu wone sinda hari hanno. Een kind zal water brengen, omdat deze waterkruik hier geen goed water heeft.
Boro bobo ga kaa ay kwaara, zama i ma ŋwa. Veel mensen zullen naar mijn kraal komen zodat zij kunnen eten.
Ifo n' ay ga te da ŋwari si no? Wat zal ik doen als geen eten is?

TerugOefeningVertaal naar het Nederlands: aanvoegende wijs
Djerma Nederlands
Da ni koy fu hunkuna, tilas ni ma koy ce ga, zama ay mota si no. Als je vandaag naar huis gaat moet je te voet, omdat mijn auto is er niet.
Ifo se ni mana yadda ay ma koy? Waarom stemde u niet toe dat ik ging.
A mana hima ni ma ci a se wodin. U zou hem dat niet moeten vertellen.
Ni mana hima ka ci a se wodin. U zou hem dat niet moeten vertellen.
Haggoy tassa wo ma si kaŋ. Pas op dat deze schaal niet valt.
Ay muso ga kani ay daro jerga cin kulu. Mijn poes slaapt elke nacht naast mijn bed.
Iri ga fu meyo fiti hala a ma fatta. We zullen de (huis)deur openen zodat hij eruit kan gaan.
Hano fo a kaaru tablo boŋ; ay n'a kar mo. Op een dag klom hij op de tafel en ik sloeg hem.
Ay ci a se a ma si te yadin koyne. Ik vertelde hem dat hij niet meer aldus zou moeten doen.
Boro fo n' ay  nooru zey bi cin. Iemand stal gister nacht mijn geld.
May no k' a te? Wie deed het?
Ay si bay. Ik weet het niet.
Ay ga ba ay ma du hansi zama a m'ay fuwo batu cino ra. Ik wil een hond aanschaffen zodat hij mijn huis 's nacht kan bewaken.

TerugOefeningVertaal naar het Nederlands: voorwaardelijke zinnen
Djerma Nederlands
Irikoy g' iri zunubey kulu yafa nda iri n'a ηwaaray Yesu Almasihu do. God zal al onze zonden vergeven wanneer wij het bij Jezus Christus smeken.
Nd' ay bay gondi go no, doŋ ay si kaaru tuuri nyaŋo ra. Als ik wist dat er een slang was, dan zou ik niet in deze fruitboom geklommen zijn.
Amma a mana ay nama, ay g' iri Irikoy sabu. Maar hij heeft me niet gebeten, ik dank onze God.
Irikoy go no g' iri haggoy han kulu. God past elke dag voor ons op.
Susubo ay koy Karma zama ay m' ay kayne fo. Vanochtend ging ik naar Karma om mijn jongere (broer/zuster) te begroeten.
Amma nd' ay na tira wo caw, doŋ ay ga koy bi wala bi fo. Maar als ik dit boek had gelezen, dan zou ik gisteren of eergisteren gegaan zijn.

TerugOefeningVertaal naar het Djerma
Nederlands Djerma
Waar is Musa? Man a Musa?
Ik weet het niet. Ay si bay.
Ik heb hem sinds vanochtend gezocht, maar ik heb hem nergens gezien. Ay n' a ceci za susubo, amma ay mana di a nankulu.
Dit brood heeft geen zout, het smaakt niet.. Buru wo sinda ciri, a si kaan.
Ik eet elke dag brood, maar Zarma's eten zelf zelfs niet veel brood. Ay ga buru ŋwa han kulu, amma Zarma borey ba si buru bobo ŋwa.
U zou een kleine ui moeten toevoegen aan het vlees. A ga hima ni ma albassan kayna tonton hamo gaa.
Ni ga hima ka albassan kayna tonton hamo gaa.
Ik wil nu eten, omdat zij het eten hebben gekookt. Ay ga ba ay ma ŋwa sohon, zama i na ŋwaro hina.
Wat voor soort vlees is dit?
(Wat vlees welk soort is dit?)
Ifo ham dumo wofo no?
Ik weet het niet, ik was het niet die het heeft gekocht. Ay si bay; a mana ay n' a day.
Voor hoeveel hebben zij het gekocht?
("voor" wordt niet vertaald).
Marge no i n' a day?
Ik weet het niet, maar zij zouden het niet (voor) veel geld gekocht moeten hebben. Ay si bay, amma a ga hima i ma s' a day  nooru bobo.
Ay si bay, amma i ga hima si k' a day  nooru bobo.
Het is helemaal niet smakelijk. A si kaan kulu.

TerugOefeningVertaal naar het Djerma: conversatie
Nederlands Djerma
Wanneer kom je naar me toe? Watifo no ni ga kaa ay?
Deze middag, als God het wil. Susubo, nda Irikoy ga ba.
Brengt u mij een pan? Ni go ga kande kusu ay se, wala?
Ik wil (dat) u ook de waterkruik brengt, als u akkoord gaat? Ay ga ba ni ma kande fobo mo, nda ni yadda?
Wie komt er met jou? May no ga kaa nda ni?
Mijn kleine broer; hij wil lezen. Ay kayne; a ga ba a ma caw.
Heb je hem verteld zijn boek mee te brengen? Ni ci a se a ma kande nga tira, wala?
Ja. Ik heb het hem verteld, maar hij zei (dat) het kwijt is. Oho. Ay ci a se, amma nga ne a darey.
O.K., vertel hem hij zou het moeten zoeken. To, ma ci a se nga ga hima k' a ceci.
We zijn gisteren geweest, maar je was niet thuis. Bi iri kaa, amma ni si fu.
Blijf je vandaag thuis? Ni ga gay fu hunkuna, wala?
Ja. Toen je gisteren kwam waren we de stad in gegaan. Oho. Watikan ni kaa bi, iri koy kwaara ra.
We brachten een bezoek aan Hayssa's. Iri fakare Hayssa do.
We wilden naar die stad daarginds gaan, en we smeekten mijnheer ons mee te nemen, maar hij ging niet akkoord. Iri ba iri ma koy kwaara woyongo, iri Monsieur ηwaaray mo nga ma kond'iri, amma nga mana yadda.

TerugOefeningVertaal naar het Djerma:
benadrukken persoonlijk voornaamwoord
Nederlands Djerma
Hij kocht een groot bed; jij bracht het thuis. Nga na dari bero day; nin kand' a fu.
Wij en de kinderen renden, het was hij die viel. Iri nda zankey zuru, nga no kaŋ.
Kwamen zij ? Ngey kaa, wala?
Twee mannen en één vrouw kwamen, zij groette jou. Alboro hinka nda wayboro fo kaa, nga ga ni fo.
Hij zag het, maar ik niet. A di a, amma ay wo mana di a.

Terug


Laatst herzien: 11 maart 2012