Les 11
Oefening 1

Oefening 2

Oefening 3

Oefening 4

Oefening 5

Oefening 6

Oefening 7Oefening Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Ay gonda hay fo ay ga ba ay ma no ni se. Ik heb iets dat ik aan u wil geven.
Ma kaa ne hal'ay ma ni no nd'a. Kom hier zodat ik het aan u (cadeau) kan geven.
Ni na haamo day, wala? Heeft u sorghum gekocht?
Oho, ay day. Ja, ik heb (gekocht).
Ma haamodin fay, a ma te kanandi. Verdeel die sorghum, maak hoopjes.
Fati du nga ba za susub'o Fati heeft haar deel gekregen sinds deze ochtend.

TerugOefeningVertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Iri ma koy Niamey suba. Laat ons morgen naar Niamey gaan.
Nda iri di taamu hanney, iri g' i day. Als we mooie schoenen zien, (dan) we zullen ze kopen.
Hawa kayne ga ba nga ma koy iri banda zama a ma tafe bi day. Hawa's jonger zus (broer) wil met ons mee, zodat ze (hij) een zwarte paan (deken) kan kopen.
In da nin ga fula day suba. Ji en ik zullen morgen een hoed gaan kopen.
Tako fo go Goudel kwaara kan gonda tayla. In Goudel is een kleermaker die een naaimachine heeft.
Hassan ne takwa te a se kway da mudun, amma a sinda  nooru kan g' a bana. Hassan zei (dat) de kleermaker een blouse*1 en een broek voor hem had gemaakt, maar dat hij geen geld had om het te betalen.
[letterlijk: ... hij had geen geld dat het zal betalen.]
A n'i jisi hal' a ma du  nooru. Hij [de kleermaker] heeft ze op een veilig plek weggelegd zodat hij*2 [Hassan] geld kan vinden.*3 

*1 in het algemeen: in elkaar genaaide bovenkleding
*2 merk op dat de tweede "a" in de korte vorm is en niet in de lange vorm "nga", daarom verwijst dit voornaamwoord naar iemand anders
*3 merk op dat de zin in de aanvoegende wijs is en niet in de aantonende wijs

       ... hal' a ma du  nooru. = ... zodat hij geld kan vinden.
       ... hal' a ga du  nooru.  = ... totdat hij geld zal vinden.

TerugOefeningVertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Ay baba koy naruyan bi fo. Mijn vader ging eergisteren op reis.
Man n' a koy? Waar ging hij naar toe?
A ne way, nga koy Gao zama nga ma salan da boŋkoni. Hij zei tegen een vrouw dat hij naar Goa ging zodat hij kon spreken met een koning.
I ne  noorukoy bobo go yongo. Zij zeiden dat ginds vele rijken (rijke mensen) zijn.
Ay na wayboro fo bay kan koy naruyan. Ik kende een vrouw die op reis ging.
A te habu hinza Lamorid, wodin banda a koy Dosso. Zij deed drie weken Lamorid, daarna ging ze naar Dosso.

TerugOefeningVertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Kwaarakoy hanno si yadda borey ma tali te kwaara ra, zama tali si bori. De goede dorpschef keurt niet goed dat de mensen onrechtvaardig zijn (kwaad doen) in het dorp, omdat onrechtvaardigheid (kwaad) is niet goed.
Irikoy si yadda nda tali, hal'abada. God keurt onrechtvaardigheid (kwaad) niet goed, nooit.
Amma Irikoy Izo ga tali kulu yafa boro se kan g' a naney a ga. Maar Gods zoon een persoon al zijn fouten vergeven als we in hem vertrouwen.
Yafayan wo mo, a go no hal'abada. Ook deze vergiffenis, het is voor altijd.
May no ka kuso dake tablo boŋ? Wie heeft de pan op de tafel gezet?
Hassan no, zama ay ci a se a m' a dake nodin. Het was Hassan, omdat ik tegen hem zei het daar op die plaats te zetten.
To, ni m' a kaa nodin. Goed, verwijder het van die plaats daar.
M'a jisi ganda, fu meyo ga. Zet het voorzichtig neer bij de (huis)deur.

TerugOefeningVertaal naar het Djerma: Er is ... / Het is ...
Nederlands Djerma
Het is de meester van het huis bij markt. Fukoyo go no habu ra.
Er is een krachtpatser op de weg. Gabikoni go no fonda boŋ.
Er zijn vier ruiters bij dat huis. Barikoy taci go no fuwodin ga.
Er is een persoon met een lange broek in het veld. Boro fo go no fari ra kan gonda mudun kuku.
Er zijn drie slager in mijn auto. Fawako hinza go no ay mota ra.
Er zijn veel reizigers die naar ons dorp kwamen. Narukoy bobo go no kan kaa iri kwaara.

TerugOefeningVertaal naar het Djerma: Waar is ...
Nederlands Djerma
Waar is de schrijver die een rode hoed heeft? Man no hantumkwa kan gonda fula ciray?
Waar is de éénogige kok? Man no mo-fo-koy hinako?
Waar is de brood maker die het me zal vertellen? Man no buru teko kan ga ci ay se?
Waar is een wreker die mij komt redden? Man no banako kan ga fab' ay se.
Man no banako kan ga kaa ay fabayan.

Terug


 
OefeningVertaal naar het Djerma: Gebieden wijs
Nederlands Djerma
Leg de broek op de stoel. Muduno dake karga ga.
Laat hem het schaap redden van de leerlooier. A ma fejo faba garasa gaa.
Jullie, scheid de schapen van de geiten. Araŋ ma fejey fay hincino gaa.
Laat hen bij nacht reizen en niet bij dag. I ma naru cin ra, i ma si naru zaari ra.
Zeg hem dat je het niet terugbetaald, nooit. A ma ci ni s'a bana, hal'abada. 
Als je de eigenaar van dit veld ziet, zeg hem te komen. Nda ni di farodin koy, (ni) ma ci a se a ma kaa.
Mijn blouse is gescheurd. Ay kwayo pati.
Neem het mee naar de kleermaken zodat hij het vandaag kan naaien. Ma kond'a takwa do, hal' a ma ta r'a hunkuna.
Als jij naar mijn huis gaat, zul je mijn zwarte hoed zien. Nda ni koy ay fuwo, ni ga di ay fula biyo.
Laat hen je gezondheid horen. I ma maa ni baano.
Laat niemand het wegpakken. Buru kulu si ma kaa r' a.

Terug


Laatst herzien: 11 maart 2012