Les 12
Oefening 1

Oefening 2

Oefening 3

Oefening 4

Oefening 5

Oefening 6

Oefening 7

Oefening 8Oefening Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Fondo kulu ga to kwaara fo. Alle wegen leiden naar een dorp.
Iri kubanda Saley fonda me ga. Wij kwamen Saley tegen aan het eind van de straat.
Nga nda nga bere hinza no kan kaa. Het is hij (zij) en zijn (haar) drie oudere broers/zussen die kwamen.
Ma kond' ay se goro. Breng me een kolanoot.
Ay sinda goro bobo, kala afollon. Ik heb niet veel kolanoten, [behalve] slechts een
M' a naŋ jina. Laat hem eerst.
Kond' i se hanyan hari, zama a ma jaw. Breng hen drinkwater, zodat hij dorstig is.

TerugOefening Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Nda boro koy Goudel, ni ga di bogoto fu bobo. Indien een persoon naar Goudel gaat, zul je veel lemen huizen zien.
Ba bi ay gar i go no ga fu fo cina nda fereje nodin. Zelf gisteren vond ik hen, een huis bouwend met bakstenen, daar op die plaats.
Amma i ga ba fereje bobo hal' a kulu ma ban. Maar zij wilden veel bakstenen zodat het helemaal afkomt.
Fereje zangu nda waranza si fu kayniyo cina. Honderddertig bakstenen bouwen niet een klein huis.
Amma i ga ba kwatakuyan fu meyo da fenetarey se, manti botogo. Maar zij willen planken voor de huisdeur en de ramen, geen bakstenen.

TerugOefening Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Habodo boro fo go no kan ga borey cabu. Er is een persoon van die de mensen scheert.
I ga ne a se wanzam. Ze noemen hem een kapper.
A ga goro ganda, boro kan ga ba ga cabu mo ga goro a jina, hala a m' a cabu. Hij zit op de grond [letterlijk: beneden], een persoon die geschoren gaat worden zit voor hem, zodat hij hem kan scheren.
Sini afollon ga te boro kulu se. Een enkel scheermes is voldoende voor alle personen.
Wanzam sini ga kaan. Een scheermes van een kapper is scherp.

TerugOefening Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Wayboroyan go no kanyan ga zaama neera habo ra. Er zijn vrouwen die een mes verkopen op de markt.
Ay koy habu zama ay ma zaama hinza day. Ik ging naar een markt om drie messen te kopen.
I boro hinka ga kaan, afa si kaan, amma i kulu ga te.

Twee van hen zijn goed, een is niet goed, maar alle zullen (het) doen.

Ni m' afo sambu da ni ga ba r' a. Neem een als je het wil.

TerugOefening Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlans
Guna, ay kande kalam bobo kan ni ga neera zankey se. Kijk, ik bracht veel pennen die je aan de kinderen zult verkopen.
Haggoy ni ma si i mun laabo ra. Pas op dat je ze niet laat vallen op de grond.
Marge no? Hoeveel kost het?
Watokan ay n' i kabu, ay du zangu ihinka se. In de tijd dat ik ze geteld heb, kreeg ik tweehonderd.

TerugOefening Vertaal naar het Djerma:onbepaald meervoud
Nederlands Djerma
Bakstenen zijn hard. Ferejeyan ga sandi.
Alleen Europeanen leven in dat huis. Anasarayan hinne goro fuwodin.
Scheermessen zijn scherp. Siniyan ga kaan.
Sommige kleermakers leven naast onze kraal. Tako foyan goro iri kwaara jerga.
Pas op voor die hond; sommige honden zijn vals. Haggoy nda hansodin; hansi foyan ga futu.
Zij verkopen schoenen op een markt. I ga taamuyan neera habu ra.
Dat kind doet een shirt aan omdat het is gaan regenen. Zankadin na kwayo daŋ, zama hari bene kaa.
Wij zagen sommige mensen die zeiden dat ik jou moest groeten. Iri di boro foyan kan ne ay ma ni fo.

Terug


 
Oefening Vertaal naar het Djerma: grote getallen
Nederlands Djerma
Voor hoeveel heb je dat huis gekocht. Marge no ni na fuwodin day?
Ik kocht het voor 6,000 frank. Ay n' a neera zambar fo da zangu hinka.
Prima. Baani samay.
Het is goedkoop. A ga fala.
Zij verkopen een dromedaris voor 8,400 francs. I ga yo fo neera zambar fo da zangu iddu da wahaku.
Maar neen klein schaap is slechts  900 of 1000 frank. Amma feji kayniyo ga zangu iway si wala zambar fo hinne.
Er is een man in deze stad die 75 schapen heeft, als het er geen 80 zijn. Alboro go no kwaar'o kan gonda feji wayye cindi gu, nd' a manti wahaku.

Terug


 
Oefening Vertaal naar het Djerma Hala & Kala
Nederlands Djerma
Gooi het drinkwater niet weg totdat je het opnieuw krijgt. (Ni) Ma si furu hanyan haro hala ni ma du a koyne.
Draag zorg voor het tot deze avond. Ma yari a kala almar'o
Ik ging tot aan de rand van de rivier, maar ik kwam jouw antiloop niet tegen die verdwaald is. Ay koy isa meyo ga, amma ay mana ni jero gar kan ga darey.
Heb je enig voedsel daar? Ni sinda ŋwari kulu nodin, wala?
Niemand is hongerig, uitgezonderd jij alleen. Borokulu si hare, kala ni hinne.
Onze kinderen zullen voor ons zorgdragen tot onze sterfdag. Iri zankey g' iri yari hala buyan hane.

Terug


Laatst herzien: 07 februari 2012