Les 13
Oefening 1  

Oefening 2  

Oefening 3  

Oefening 4  

Oefening 5  

Oefening 6  

Oefening 7  

Oefening 8 

Oefening 9 

Oefening 10

 


Oefening 1  Vertaal naar het Nederlands: bijvoeglijke naamwoorden
Djerma Nederlands
Tuuri wo ibambata no. Deze boom, hij is reusachtig.
Sandurkodin, izeno no; a si te koyne. Die houten kist, zij is oud; zij is niet goed meer.
Da boro sinda baani, hari yeno si bori; idungu no a ga ba. Als een persoon niet gezond is, (dan) is koud water niet goed; het is heet water (dat) hij wenst.
Da boro cora gonda ize hanno, ni ga maa a kaani, amma may ga ba imeri? Als iemands vriend een mooi kind heeft, zul je horen dat hij gelukkig is, maar wie wil een lelijke?

Terug


Oefening 2  Vertaal naar het Nederlands: wederkerige voornaamwoorden
Djerma Nederlands
Iri ma wa day cere banda. Laat ons samen melk kopen.
I go ga goy cere banda. Zij werken samen.
I go ga goy cere se. Zij werken voor elkaar.
Araŋ ma fu cina cere se. Bouw een huis voor elkaar.
Iri kubanda cere. Wij hebben elkaar ontmoet.
Wij zijn elkaar tegen het lijf gelopen.
I go tarey, i go ga goro cere banda; i ga fakare nda cere. Zij zijn buiten, zij zitten samen en hebben een goed gesprek met elkaar.
Kwaara alborey koy foyan cere banda. De mannen van het dorp zijn samen op jacht.

Terug


 
Oefening 3  Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Bi fo ay day litre hinza wa Bubon wayboro fo do, amma watokan ay n' a dooru tasa ra, ay gar a hasara. Eergisteren, kocht ik twee liter melk bij het huis van een Bubon vrouw, maar toen ik het in de schaal schonk, vermorste ik het.

[letterlijk: ...; ik liep er tegen aan het te vermorsen]

Ay n' a mun zama a si bori. Ik verspilde het, omdat het (er) niet goed uitzag.
Amma wokan ay day hunkuna, igani no. Maar die ik vandaag gekocht heb, het is vers.
Ni m' a dooru kusu fo ra.

Schenk het voorzicht uit in een pan.

Haggoy! Wa kay! Pas op ! Stop !
Ni si go ga di a go no ga mun, wala? Zie je niet (dat) hij het aan het verspillen is.
Ni ga ba wa moro, wala? Wil jij de zure melk?
Han'a, a si kaan ay se ba kayna, amma a ga kaan bori bi se.

Nee, dat pleziert mij niet, zelfs niet een beetje, maar het bevalt Afrikanen.

I g' a haŋ. Zij drinken het.

Terug


 
Oefening 4  Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Sohon zaari kulu wayna ga koroŋ. De zon brandt nu elke middag.
Boro ga maa fufule ba fuwo ra. Men [een persoon] voelt de*1 hitte zelfs binnen in het huis.
Amma cino ra a ga te dama. Maar 's avonds wordt het beter.
Man ni go bi?

Waar was jij gisteren?

Bi ay sinda baani, wodin sabbese ay mana kaa goy. Gisteren was ik ziek*2, vanwege dat kwam ik niet naar het werk.
A sinda tali, amma hunkuna ni ma ni goyo te a kulu.

Het maakt niet uit*3, maar vandaag moet je al je werk doen.

*1 Indien een zelfstandig naamwoord een algemene strekking heeft, dan wordt in het Djerma de onbepaalde vorm gebruikt.
*2 letterlijk: ik had geen gezondheid
*3 letterlijk: het heeft geen kwaad

Terug


 
Oefening 5  Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Susub'o Monsieur da Adam koy foyan. Vanochtend gingen meneer en Adam jagen.
I na curo-bi taci hay. Zij schoten vier parelhoenders.
Cimi no?

Is het werkelijk?

Ifo no i n' i hay da?

Met wat hebben ze hen geschoten?

I n' i kar da malfa. Zij raakten hen met een geweer.
I ne, curo-bi bobo go ganjo ra.

Zij zeiden, er zijn veel parelhoender in de*1 wildernis.

Wodin cimi no, zama ba bi fo ay bere di ibobo Dosso fondo ga.

Dat is waar, omdat zelfs gisteren mijn grote (broer/zus) vele zag op de weg naar Dosso.

*1 Indien een zelfstandig naamwoord een algemene strekking heeft, dan wordt in het Djerma de onbepaalde vorm gebruikt.
 

Terug


 
Oefening 6  Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Zanka bobo kaa ay do bi. Vele kinderen kwamen gisteren bij mij.
Ay na Irikoy tira caw i se; iri na beytu fo te; wodin banda i dira. Ik lees hen de bijbel voor en we zongen hymnen, daarna gingen zij weg.
Amma hunkuna wokanyan kaa, manti ibobo no. Maar vandaag, zij die kwamen, het waren niet velen.

Terug


 
Oefening 7  Vertaal naar het Djerma: warm weer
Nederlands Djerma
Breng me een beetje koel water
[een beetje water dat koel is], omdat ik dorst heb.
Kande hari kayna kan go yeni ay se, zama ay ga jaw.
Het is erg heet vandaag, maar afgelopen nacht was het koel. A ga koroŋ gumo hunkuna, amma a ga yeni bi cin.
De zon is erg heet nu, maar als de*1 regen komt, zal het beter zijn. Sohon wayna ga koroŋ gumo, amma watikan hari ga kaa, a ga te dama.

*1 Indien een zelfstandig naamwoord een algemene strekking heeft, dan wordt in het Djerma de onbepaalde vorm gebruikt.

Terug


 
Oefening 8  Vertaal naar het Djerma: de kleermaker
Nederlands Djerma
Wij gingen naar de kleermaker zodat hij een jurk voor mij zou naaien, maar wij vonden hem niet op zijn plek. Iri koy takwa hal' a ma kway ta, amma iri man' a gar nga do.     
De kleding die hij voor mijn vriend had gemaakt, bevalt hem zeer.

Bankaarey kan a te ay cora se, i kaan a se gumo.

Het naaiwerk van deze broek [deze broek 's naaiwerk] is niet goed.

Mudun'o taayan si bori.

Ik zal hem niet kopen.

Ay s' a day.

Terug


 
Oefening 9  Vertaal naar het Djerma: de jacht
Nederlands Djerma
Wij gingen deze middag op jacht.

Iri koy foyan wicir'o.  

We doodden een hert in de*1 wildernis; zijn vlees is goed (van smaak). Iri na jeri wi sajo ra; a gahamo ga kaan.
Als u goed werkt, kunnen we morgen samen op jacht gaan.

~, morgen wij kunnen gaan op jacht met elkaar.
[kunnen = hin ka]

Nda ni goy bori, suba iri ga hin ka koy foyan cere banda.

*1 Indien een zelfstandig naamwoord een algemene strekking heeft, dan wordt in het Djerma de onbepaalde vorm gebruikt.

Terug


 
Oefening 10  Vertaal naar het Djerma: Pas op !
Nederlands Djerma
Pas op ! Haggoy fa !
Ga niet op die krat zitten, omdat hij niet sterk is

~ geen kracht heeft.

Ma si goro sandurkodin boŋ, zama a sinda gabi.
Breng me wat water te drinken.
(Breng me een dronk water)
Kande hari haŋyan ay se.
Stop ! Zie je niet dat het water overloopt?[Stop !  = Kay !] Kay ! Ni si di haro ga mun, walla?
Het valt op mijn boek, het zal beschadigen.

Nd 'a kaŋ ay tira boη, a ga te hasara.

Ik wil niet (dat) het nodig is om het weg te gooien.

Ay si ba a ga tilas ay m' a cetu.

 

TerugLaatst herzien: 11 maart 2012