Les 3
Oefening 1

Oefening 2

Oefening 3

Oefening 4

Oefening 5Oefening 1 Vertaal naar het Nederlands: regelmatige werkwoorden
Djerma Nederlands
Iri na bari fo day. We kochten een paard.
Ay na farkay hinka neera. Ik verkocht twee ezels.
Hawo na hanso kar; a bu. De koe sloeg de hond; hij stierf.
I na musu beri wi. Zij doodden een leeuw.
A ga araŋ fo. Zij/Hij zal jullie groeten.
Iri na bariyo kaaru. Wij bereden het paard.
I na yeyi gu guna. Zij bekeken vijf stieren.
Ay na Hamma donton Posti (Fr). Ik stuurde Hamma naar het postkantoor.
I na gomni fo samba. Zij stuurden een gift.
Zanka ga hawey guna. Het kind zal op de koeien letten.

TerugOefening 2 Vertaal naar het Nederlands: werkwoorden met lijdend voorwerp erachter
Djerma Nederlands
Ay di hansi fo. Ik zag een hond.
Ni maa musu beri, wala? Hoorde jij een leeuw?
Ay maa r'a. Ik hoorde hem (haar, het).
A di curo fo. Hij/Zij zag een vogel.
Iri di hansi fo. Wij zagen een hond.
Hunkuna ay di curo beri iyye. Vandaag zag ik zeven grote vogels.
Iri maa zanka fo bu bi. We hoorden (dat) gisteren een kind stierf.
Ni di a, walla? Jij zag hem (haar, het)?
Iri ga di ey hunkuna. Wij zullen hem vandaag zien.
Iri ga di hansi da musu da farkay. We zullen een hond, een kat en een ezels zien.

TerugOefening 3 Vertaal naar het Nederlands: werkwoorden van beweging
en anderszins onovergankelijk
Djerma Nederlands
Ay zuru. Ik rende.
Haw fo hen. Een koe loeide.
Wayboro fo da zanka fo kaa. Een vrouw en een kind kwamen.
Yeji da farkay zuru. Yejo kaŋ. Een stier en een ezel renden. De stier viel.

TerugOefening 4 Vertaal naar het Nederlands: onovergankelijke werkwoorden
met bijwoordelijke bepaling van plaats
Djerma Nederlands
Ay koy Niamey. Ik ging naar Niamey.
Iri koy Yantala. Wij gingen naar Yantala.
Suba (= morgen) alfaga hinza ga kaa iri kwaara. Morgen zullen drie priesters naar ons dorp komen.
Madam ne Monsieur ga kaa hunkuna. Mevrouw zei: "meneer zal vandaag komen".
Saga kwaara wayboro ahaku kaa iri kwaara bi. Acht vrouwen uit (het dorp) Saga kwamen gisteren naar ons dorp.
Musa ne Midu koy fu yo boŋ. Musa zei: "Midu ging naar huis op een dromedaris".

TerugOefening 5 Vertaal naar het Djerma.
Nederlands Djerma
Ik ging gisteren naar Goudel. Ay koy Goudel bi.
Zij gingen eergisteren naar Yantala. I koy Yantala bi fo.
Wij kwamen naar Niamey. Iri kaa Niamey.
Hij zal vandaag naar de stad gaan. A ga koy kwaara hunkuna.
Zij zeiden: "Saley zal vandaag komen". I ne Saley ga kaa hunkuna.
Op een dag (Één dag) zal ik naar Cotonou gaan. Han fo ay ga koy Cotonou.
Zij zeiden: "zij ging naar huis". I ne a koy fu.
Zij kocht drie ezels. A na farkay hinza day.
Jij bereed het paard. Ni na bariyo kaaru.
Wij hebben twee paarden verkocht. Iri na bari hinka neera.
Vandaag doodde ik een hond en twee vogels. Hunkuna ay na hansi fo da curo hinka wi.
Gisteren bereed jij een paard. Bi ni na bari kaaru.
Vandaag bereden jullie een ezel. Hunkuna araŋ na farkay kaaru.
Wij pasten vandaag op de kinderen. Iri na zankey guna hunkuna.
Tien leeuwen brulden. Musu beri way hen.
Zal Haw vandaag komen? Haw ga kaa Hunkuna, wala?
Nee, zeiden ze, zij ging naar de stad. Haŋ'a i ne a koy kwaara.
Het kind viel. Het huilde. Zanka kaŋ. A hen.
De vrouw stierf vandaag. Waybora bu hunkuna.
Ik zag een leeuw en vier vogels. Ay di musu beri fo da curo taci.
Zagen jullie de vrouw? Araŋ di waybora, wala?
Begrijp je het? Ni maa r' a, wala?
Ja, ik zag hen eergisteren. Oho, ay di ey bi fo.
We zagen drie ezels. Zij balkten. Iri di farkay hinza. I hen.
Wij hoorden de koeien gisteren. Iri maa hawey bi.

Terug
Laatst herziendinsdag 07 februari 2012