Les 6
Oefening 1

Oefening 2

Oefening 3

Oefening 4

Oefening 5

Oefening 6

Oefening 7

Oefening 8Oefening 1 Vertaal naar het Nederlands: mogelijk passieve vorm
Djerma Nederlands
I na dari kankamante te, wala? Werd een smal bed gemaakt?
(Hebben zij een smal bed gemaakt?)
I na goyo ban, wala? Werd het werk beëindigd?
(Hebben zij het werk beëindigd?)
I na Musa donton ni do bi. Musa werd gisteren naar jou gestuurd.
(Zij suurden Musu gisteren naar jou.)
I kand'ay se ŋwari. Eten werd naar mij gebracht.
(Zij brachten mij eten).
I ga ne ay se Fati. Ik word Fati genoemd.

TerugOefening 2 Vertaal naar het Nederlands: telwoorden
Djerma Nederlands
Ay di zanka way cindi iddu da haw way cindi ahaku. Ik zag zestien kinderen en achttien koeien.
Fu waranka afo si go no kwaara ra. Er zijn negentien huizen in de kraal.
Ahaku ga beri, iway cindi fo kan cindi mo ga kayna. Acht zijn groot en de overige elf zijn klein.

(letterlijk: .. en de elf die overblijven zijn klein.)

TerugOefening 3 Vertaal naar het Nederlands: bijvoeglijke naamwoorden
Djerma Nederlands
Iri fuwo meyo ga beri; fenetarey ga kayna. De deur van ons huis is groot; de ramen zijn klein.
Ni daro kankam. Jouw smalle bed.
Araŋ hansi bero ga bori no. Het is jouw grote hond die er goed uit ziet is.
A faro ga kayna. Zijn akker is klein.
Fari kayna kan go ay se, ay g' a no ni se. De kleine akker die ik heb, zal ik aan jou geven.

* In de antwoorden is de mannelijk vorm gebruikt voor "a" and "nga", antwoorden met zij/het zijn in sommige gevallen ook goed.

TerugOefening 4 Vertaal naar het Nederlands: betrekkelijke
Djerma Nederlands
Nga hinne no kan koy habu hunkuna. Het is hij alleen die vandaag naar de markt gaat.
Nga no kan kaa cino ra. Het is hij die kwam in de nacht.
Ŋwaro no kan go tasa ra. Het is voedsel dat in de schaal is.
Iri fuwo no kan a meyo ga hay. Het is ons huis waarvan de deur open is.
Haro kan i haŋ, hari hanno no. Het water dat zij dronken, het is goed water.
Waybora kan ni ce go fuwo ra. De vrouw die jij riep, is in het huis.

TerugOefening 5 Vertaal naar het Nederlands: divers
Djerma Nederlands
Mate ni izo go? Hoe gaat het met je kind?
A go baani samay. Het gaat goed.
Mate ni go? Hoe gaat het met jou?
Ay g' Irikoy sabu.
Ik dank God.
Mate ni maa (= name)? Hoe is je naam?
Ay maa Hayssa no. (Het is) Hayssa (dat) is mijn naam.
I ga ne ay se Hayssa no. Het is Hayssa dat ik heet (letterlijk: word genoemd).
(kort: Hayssa heet ik, "no" legt nadruk op de naam).
Mate i ga ne ni se? Hoe heet jij? (letterlijk: Wat zeggen ze tegen jouw?).
Mate no? Hoe gaat het?
Tali kulu si.
Er is niks mis.
Boro ga goy zaaro ra; a ga jirbi cino ra. Een persoon werk overdag; hij slaapt 's nacht.
Ni ya man boro no? Waar kom je vandaan?
Ay ya Ingilise no. Ik ben Engels.
Araŋ ya butikkoyan no. Jullie zijn winkeliers.

TerugOefening 6 Vertaal naar het Djerma:
bijvoeglijk naamwoord en medewerkend voorwerp
Nederlands Djerma
Mijn paard is aardig en zijn ezel is gemeen. Ay bariyo ga bori, a farkay mo ga futu.
Het huis is groot and het heeft twaalf ramen en vier (huis)deuren. Fuwo ga beri, a gonda fenetar way cindi hinka nda fu me taci.
Bracht je twee koeien en drie merries? Ni kande haw hinka nda bari tafa hinza, wala?
Ik kocht voor jou gisteren een goed uitziend schaap. Ay na feji bori fo day ni se bi.
Hij zal mij vandaag zijn drie dromedarissen verkopen. A ga nga ywa hinza neera ay (ner' ay) se hunkuna.
Mevrouw maakte voor mij een goed shirt. Madam na kway hanno te ay se.
Zal je mij morgen een klein shirt brengen? Ni ga kande ay (kand' ay) se kway kayniyo suba.
Jij zult mij jouw koe verkopen, begrijp je? Ni ga ni hawo neera ay (ner' ay) se, ni maa?
Het kind bracht mij eten. Zanka kande ay (kand' ay) se ŋwari.
Geef jij mij vlees? Ni ga iri (g' iri) no ham, wala?
Ni ga no iri se ham, wala?
Ni ga ham no iri se, wala?
Ik zal voor jouw morgen op de markt gierst en een kip kopen (vraag: hoeveel kippen?). Ay ga hayni nda goronŋo fo day ni se habu ra suba.
Ay ga day ni se hayni nda goronŋo fo habu ra suba.
Hij gaf mij geld. A n' ay no  nooru.
A na no ay se  nooru.
A na   nooru no ay se.
Zij gaf haar geit cadeau aan mij. A n' ay no nda nga fejo.
Mevrouw gaf een haan aan mij (niet noodzakelijk om te houden). Madam n' ay no goronŋgari.
Madam na no ay se goronŋgari.
Madam na goronŋgari no ay se.

TerugOefening 7 Vertaal naar het Djerma: betrekkelijk en passief
Nederlands Djerma
Morgen is het dat hij zal gaan. Suba no kan a ga koy.
Jij was het die ik gisteren zag. Ni no kan ay di bi.
Ik werd gezonden naar de dame. I n' ay donton madam se.
Ik ben geboren in Amerika (=Amerik laabu). I n' ay hay Amerik laabu.
Zij heeft haar kind in Niamey gekregen. A na nga izo hay Niamey.
De hond, die zij zagen, at de kleine vogel op. Hanso kan i di, nga na curi kayna ŋwa.
Het eten, dat de kinderen brachten, is het opgegeten? Ŋwaro kan zanka kande, i n' a ŋwa?
Het werk is gedaan, wat goed is. I na goyo te kan ga bori.
Jij wordt geroepen. I go no ga ni ce.

TerugOefening 8 Vertaal naar het Djerma: divers
Nederlands Djerma
Jij zal overmorgen vertrekken. Ni ga dira suba si.
Ik zag gisteren een man die een prachtig shirt had. Bi ay na di alboro kan gonda kway hanno.
Zij bracht een geit. A kande hincin.
De dame vertrok gistermiddag laat. Madam dira bi wiciri kambu.
Zij gaat naar de markt. A go (no) ga koy habo.
Wij kwamen te paard thuis (op paard) en stegen af. Iri kaa fu bari boŋ, iri zumbu mo.
Zij arriveerden per vrachtauto en zij stapten uit. I kaa moto ra, i zumbu mo.
Wij groetten het dorpshoofd; we bedankten hem ook. Iri na kwaara koyo fo. Iri n' a sabu mo.
Zij zullen vandaag in het huis slapen (naar bed gaan). I ga kani fuwo ra hunkuna.
De vrouw ging naar de rivier; zij zal ons water brengen. Waybora koy isa; a ga kande iri (kand' iri) se hari.
Zij is een Amerikaanse. Nga ya Amerik boro no.
Zij zijn chauffeurs (= motokoyan). Ingey ya motokoyan no.

TerugLaatst herzien: zondag 11 maart 2012