Les 8
Oefening 1

Oefening 2

Oefening 3

Oefening 4

Oefening 5

Oefening 6

Oefening 7Oefening 1 Vertaal naar het Nederlands: "Habo ra"
Djerma Nederlands
Boro marge no kaa ne hunkuna? Hoeveel mensen kwamen gisteren hier?
Ay si bay; ay mana di ey. Ik weet 't niet, ik heb hen niet gezien.
Gondi marge no ni di? Hoeveel slangen heb je gezien?
Ba afo. Ay si ba r’ ey mo. Zelfs niet één. Ik vind ze ook niet prettig.
Iri na tira wo caw, amma a gay; a si te koyne. We hebben dit boek gelezen, maar het is lang geleden; het lukt niet meer.
I n’ ay donton ŋwari ceciyan se. Zij stuurden mij om voedsel te zoeken.

Ik ben gestuurd om voedsel te zoeken.

Habu koyyan si fala. Op de markt komen is niet makkelijk.
(letterlijk: Een marktaankomst ...)
Dela way cindi gu si jiney bobo day, amma boro ga du ŋwari hanno sohon. Met vijfenzeventig frank koop je niet veel, maar een persoon krijgt er onmiddellijk goed eten voor.
(letterlijk: 75 frank kopen niet veel dingen, ..)
Dela waranka ihinka si, a si kilo fo ham day. Voor tachtig frank koop men geen kilo vlees.
(letterlijk: 80 frank, het koopt niet één kilo vlees.)
Ba boro kan ga ni bay, a si neera ni se fala. Zelfs een persoon die je kent zal het je goedkoop verkopen.
Wayboro bobo ga kaa habu susubey kulu. Veel vrouwen komen elke morgen naar de markt.
I ga kande haamo da kolkoti da labtanda da gunguri. Zij brengen gierst, maïs, pompoen en eieren.
Amma han kulu i s’ i kulu neera. Maar zij zullen niet alle dagen alles verkopen.
Ni koy habu susub’o, wala? Ben jij deze ochtend naar de markt gegaan?
Abada! Ay mana koy. Nee! Ik ben niet gegaan.
Ay mana ba fatta fuwo ra susub’o. Ik ben zelfs deze ochtend het huis niet uit geweest.
Wayborey kan ga kaa habu, i ga kaa ihinka-ihinka wala ihinza-ihinza; i si kaa afo-afo. De vrouwen die naar een markt komen. komen twee aan twee of drie aan drie, ze komen niet één voor één.

TerugOefening 2 Vertaal naar het Nederlands: "Zanka darey"
Djerma Nederlands
Bi ay koy kwaara fo; zanka fo darey, ay mo n’a  ceci. Gisteren ging ik naar het dorp; een kind raakte zoek en ik zocht naar hem.
Kwaara borey ne, zanka fo kaa i do; amma manti nga no kan iri go no ga ceci. De dorpsbewoners zeiden dat een kind naar hun plek is gekomen, maar het was niet hem die wij aan het zoeken waren.
Amma boreydin mana cimi ci, zama zankadin go no. Maar die mensen spraken niet de waarheid, omdat het kind er was.

TerugOefening 3 Vertaal naar het Djerma "de slang"
Djerma Nederlands
Slangen komen in de nacht. Gondiyan ga kaa cino ra.
Een kwam naar onze deur afgelopen nacht. Afo kaa iri fu meyo bi cino.
Heb jij hem gezien? Ik niet. Ni di r' a, wala? Yana.
Ik heb hem zelfs niet bekeken. Ay mana b' a guna.
Ook al was hij dood, ik bekijk hem niet. Ba n' a bu, ay s' a guna.

TerugOefening 4 Vertaal naar het Djerma: "Winkelen"
Djerma Nederlands
Elke ochtend komt een vrouw naar mijn kraal. Susubey kulu wayboro fo ga kaa ay kwaara.
Zij verkoop bonen, rijst, uien pompoenen, en eieren. A ga neera dunguri da mo da albassan da labtanda da gunguri.

A ga dunguri da mo da albassan da labtanda da guri neera.

Ik zal drie eieren kopen voor twee dela's, maar niet voor één dela per stuk. Dela hinka ay ga gunguri hinza day, amma manti dela fo-fo.

... manti dela dela.

Er zijn niet veel sinaasappels, maar limoenen voldoen voor ons. Lemu beri bobo si no, amma lemu ga te iri se.
Limoenen zijn 8 voor 2 dela's. ("voor" niet mee vertalen) Lemu ga ahaku dela hinka.

TerugOefening 5 Vertaal naar het Djerma: "Voedsel"
Djerma Nederlands
Afrikanen maken eten met gierst, maar blanken houden van tarwe. Boro bi ga haamo ŋwari te, amma anasara ga ba alkama.
Mijn moeder heeft gisteren geen vlees gekocht, maar vandaag zal ze vlees en ook uien kopen. Bi ay nya mana ham day, amma a ga ham da albassan mo day hunkuna.
Zij zullen het vlees uit de schaal nemen. I ga hamo kaa tasa ra.
Zij zullen het geld van het kind wegpakken. I ga  nooru kaa zanka gaa.

TerugOefening 6 Vertaal naar het Djerma: ontkennende vorm, verleden tijd
Djerma Nederlands
We de sinaasappels niet weggepakt. Iri mana lemu berey kaa.
We hebben de Europeaan niet gezien. Iri mana di anasara.
We hebben het geld niet verkregen. Iri mana du nooro.
We hebben jullie niet gezocht. Iri mana araŋ ceci.
We kenden die Afrikaan niet. Iri mana bay boro bi wodin.

TerugOefening 7 Vertaal naar het Djerma: ontkennende vorm, toekomende tijd
Djerma Nederlands
We zullen de sinaasappels niet wegpakken. Iri si lemu berey kaa.
We zullen de Europeaan niet zien. Iri si di anasara.
We zullen het geld niet verkrijgen. Iri si du nooro.
We zullen jullie niet zoeken. Iri s' araŋ ceci.
We zullen die Afrikaan niet kennen. Iri si bay boro bi wodin.

Terug


Laatst herzien: 11 maart 2012