Djerma, de taal

Het Djerma is een van de belangrijke dialecten van het Sonhay. Djerma wordt ook wel Dyerma, Dyarma, Dyabarma, Zarma, Zabarma, Adzerma, en Zarbarma genoemd (Harisson en anderen, 1997).

Het Djerma is een van de Zuidelijke Songhay dialecten, welk gesproken wordt in Zarmaganda (arrondissement van Quallam) en de Zarmatarey (arrondissement van Kollo) in Niger, zie de kaart hieronder.

 

Kaart met voorkomen van de belangrijkste zuidelijke Sonhay dialecten.
Kaart met de gebieden met de belangrijkste Sonhay dialecten
Gebaseerd op: Harisson en anderen, 1997, basiskaart: Microsoft-Elsevier, 2001


In totaal spreken er 2,438,400 mensen Djerma van wie er 2,350,000 in Niger wonen (schatting van Ethnologue, 2006). Waarschijnlijk omvat deze schatting alle zuidelijke Songhay dialecten.
 
Op basis van de demografische gegevens uit 1996 hebben Harrison et al. (1997) berekend dat ongeveer 2.042.000 mensen in dat jaar een van de Songhay dialecten spraken in Niger (circa 23% van de totale bevolking) en zo'n 804.000 mensen in de buurlanden. Het aantal sprekers per dialect per land is weergegeven in de tabel hieronder.

Aantal sprekers van een zuidelijk Songhay dialect
Bron: Harisson en anderen, 1997,
Mali
Niger
Burkina Faso
Benin
Nigeria
Songhay (W, E, C, K)
600.000
(W,E,C)
489.000
(K,E)
122.700
(C,K)
-
-
Songhay - Kurtey
-
44.100
-
-
-
Songhay - Wogo
-
28.800
-
-
-
Djerma (Zarma)
-
1.427.000
600
enkelen
50.000
Dendi
-
53.100
-
30.000
weinig

    W,E,C,K = Westelijk, Oostelijk, Centraal, KaadoLaatst herzien: zaterdag 11 februari 2012