12.E. Oefeningen

U wordt geadviseerd om de oefeningen uit te printen en de tabellen in te vullen.  De oefeningen zijn opgenomen als aparte bladzijde, het overige deel van de les wordt dus niet uitgeprint.
Uw antwoorden kunt u controleren met behulp van het antwoordenboek.


Oefening Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Fondo kulu ga to kwaara fo.  

 

Iri kubanda Saley fonda me ga.  

 

Nga nda nga bere hinza no kan kaa.  

 

Ma kond' ay se goro.  

 

Ay sinda goro bobo, kala afollon.  

 

M' a naŋ jina.  

 

Kond' i se hanyan hari, zama a ma jaw.  

 

Terug


Oefening Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Nda boro koy Goudel, ni ga di bogoto fu bobo.  

 

 

Ba bi ay gar i go no ga fu fo cina nda fereje nodin.  

 

 

Amma i ga ba fereje bobo hal' a kulu ma ban.  

 

 

Fereje zangu nda waranza si fu kayniyo cina.  

 

 

Amma i ga ba kwatakuyan fu meyo da fenetarey se, manti botogo.  

 

 

Terug


 
Oefening Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Habodo boro fo go no kan ga borey cabu.  

 

I ga ne a se wanzam.  

 

A ga goro ganda, boro kan ga ba ga cabu mo ga goro a jina, hala a m' a cabu.  

 

 

 

Sini afollon ga te boro kulu se.  

 

Wanzam sini ga kaan.  

 

Terug


 
Oefening Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Wayboroyan go no kanyan ga zaama neera habo ra.  

 

 

Ay koy habu zama ay ma zaama hinza day.  

 

 

I boro hinka ga kaan, afa si kaan, amma i kulu ga te.  

 

 

Ni m' afo sambu da ni ga ba r' a.  

 

Terug


 
Oefening Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Guna, ay kande kalam bobo kan ni ga neera zankey se.  

 

 

Haggoy ni ma si i mun laabo ra.  

 

Marge no?  

 

Watokan ay n' i kabu, ay du zangu ihinka se.  

 

 

Terug


 
Oefening Vertaal naar het Djerma:onbepaald meervoud
Nederlands Djerma
Bakstenen zijn hard.  

 

Alleen Europeanen leven in dat huis.  

 

Scheermessen zijn scherp.  

 

Sommige kleermakers leven naast onze kraal.  

 

 

Pas op voor (nda) die hond; sommige honden zijn vals.  

 

 

Zij verkopen schoenen op een markt.  

 

 

Dat kind doet een shirt aan omdat het is gaan regenen. [ .. omdat regen kwam]  

 

 

 

Wij zagen sommige mensen die zeiden (dat) ik jou moest groeten.  

 

 

Terug


 
Oefening Vertaal naar het Djerma: grote getallen
Nederlands Djerma
(Voor) hoeveel heb je dat huis gekocht.  

 

Ik kocht het (voor) 6,000 frank.  

 

Prima.  

 

Het is goedkoop.  

 

Zij verkopen een dromedaris (voor) 8,400 francs.  

 

 

Maar neen klein schaap is slechts  900 of 1000 frank.  

 

 

Er is een man in deze stad die 75 schapen heeft, als het er geen 80 zijn.  

 

 

 

Terug


 
Oefening Vertaal naar het Djerma Hala & Kala
Nederlands Djerma
Gooi het drinkwater niet weg totdat je het opnieuw krijgt.  

 

 

Draag zorg voor het tot deze avond.  

 

Ik ging tot aan de rand van de rivier, maar ik kwam jouw antiloop niet tegen die verdwaald is.  

 

 

 

Heb je enig voedsel daar?  

 

Niemand is hongerig, uitgezonderd jij alleen.  

 

 

Onze kinderen zullen voor ons zorgdragen tot onze sterfdag.  

 

 

 

Terug

 Laatst herzien: 07 februari 2012