13.E. Oefeningen

U wordt geadviseerd om de oefeningen uit te printen en de tabellen in te vullen.  De oefeningen zijn opgenomen als aparte bladzijde, het overige deel van de les wordt dus niet uitgeprint.
Uw antwoorden kunt u controleren met behulp van het antwoordenboek.


Oefening 1  Vertaal naar het Nederlands: bijvoeglijke naamwoorden
Djerma Nederlands
Tuuri wo ibambata no.  

 

Sandurkodin, izeno no; a si te koyne.  

 

 

Da boro sinda baani, hari yeno si bori; idungu no a ga ba.  

 

 

Da boro cora gonda ize hanno, ni ga maa a kaani, amma may ga ba imeri?  

 

 

 

Terug


Oefening 2  Vertaal naar het Nederlands: wederkerige voornaamwoorden
Djerma Nederlands
Iri ma wa day cere banda.  

 

I go ga goy cere banda.  

 

I go ga goy cere se.  

 

Araŋ ma fu cina cere se.  

 

Iri kubanda cere.  

 

I go tarey, i go ga goro cere banda; i ga fakare nda cere.  

 

 

 

Kwaara alborey koy foyan cere banda.  

 

 

Terug


 
Oefening 3  Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Bi fo ay day litre hinza wa Bubon wayboro fo do, amma watokan ay n' a dooru tasa ra, ay gar a hasara.  

 

 

 

 

 

Ay n' a mun zama a si bori.  

 

 

Amma wokan ay day hunkuna, igani no.  

 

 

Ni m' a dooru kusu fo ra.  

 

 

Haggoy! Wa kay!  

 

Ni si go ga di a go no ga mun, wala?  

 

 

Ni ga ba wa moro, wala?  

 

 

Han'a, a si kaan ay se ba kayna, amma a ga kaan bori bi se.  

 

 

 

I g' a haŋ.  

 

Terug


 
Oefening 4  Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Sohon zaari kulu wayna ga koroŋ.  

 

 

Boro ga maa fufule ba fuwo ra.  

 

 

Amma cino ra a ga te dama.  

 

 

Man ni go bi?  

 

Bi ay sinda baani, wodin sabbese ay mana kaa goy.  

 

 

 

A sinda tali, amma hunkuna ni ma ni goyo te a kulu.  

 

 

 

Terug


 
Oefening 5  Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Susub'o Monsieur da Adam koy foyan.  

 

 

I na curo-bi taci hay.  

 

Cimi no?  

 

Ifo no i n' i hay da?  

 

I n' i kar da malfa.  

 

I ne, curo-bi bobo go ganjo ra.  

 

 

Wodin cimi no, zama ba bi fo ay bere di ibobo Dosso fondo ga.  

 

 

 

Terug


 
Oefening 6  Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Zanka bobo kaa ay do bi.  

 

 

Ay na Irikoy tira caw i se; iri na beytu fo te; wodin banda i dira.  

 

 

 

Amma hunkuna wokanyan kaa, manti ibobo no.  

 

 

 

Terug


 
Oefening 7  Vertaal naar het Djerma: warm weer
Nederlands Djerma
Breng me een beetje koel water
[een beetje water dat koel is], omdat ik dorst heb.
 

 

 

 

 

Het is erg heet vandaag, maar afgelopen nacht was het koel.  

 

 

 

 

De zon is erg heet nu, maar als de*1 regen komt, zal het beter zijn.  

 

 

 

 

*1 Indien een zelfstandig naamwoord een algemene strekking heeft, dan wordt in het Djerma de onbepaalde vorm gebruikt.

Terug


 
Oefening 8  Vertaal naar het Djerma: de kleermaker
Nederlands Djerma
Wij gingen naar de kleermaker zodat hij een jurk voor mij zou naaien, maar wij vonden hem niet op zijn plek.  

 

 

 

 

 

De kleding die hij voor mijn vriend had gemaakt, bevalt hem zeer.  

 

 

 

Het naaiwerk van deze broek [deze broek 's naaiwerk] is niet goed.  

 

 

 

Ik zal hem niet kopen.  

 

 

Terug


 
Oefening 9  Vertaal naar het Djerma: de jacht
Nederlands Djerma
Wij gingen deze middag op jacht.  

 

 

We doodden een hert in de*1 wildernis; zijn vlees is goed (van smaak).  

 

 

 

Als u goed werkt, kunnen we morgen samen op jacht gaan.

~, morgen wij kunnen gaan op jacht met elkaar.
[kunnen = hin ka]

 

 

 

 

 

*1 Indien een zelfstandig naamwoord een algemene strekking heeft, dan wordt in het Djerma de onbepaalde vorm gebruikt.

Terug


 
Oefening 10  Vertaal naar het Djerma: Pas op !
Nederlands Djerma
Pas op ! Haggoy fa !
Ga niet op die krat zitten, omdat hij niet sterk is

~ geen kracht heeft.

 

 

 

Breng me wat water te drinken.
(Breng me een dronk water)
 

 

 

Stop ! Zie je niet dat het water overloopt?

[Stop !  = Kay !]

 

 

 

Het valt op mijn boek, het zal beschadigen.  

 

 

 

Ik wil niet (dat) het nodig is om het weg te gooien.  

 

 

 

Terug

 Laatst herzien: 11 maart 2012