2.D. Oefeningen

U wordt geadviseerd om de oefeningen uit te printen en de tabellen in te vullen. De oefeningen zijn opgenomen als aparte bladzijde, het overige deel van de les wordt dus niet uitgeprint.
Uw antwoorden kunt u controleren met behulp van het antwoordenboek.

Nieuw: oefen nu ook interactief
Oefening 1 Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Ay na farka fo day.  

 

A na bari da farka day.  

 

Ni na haw day, wala?  

 

Ay day farka da bari da yo.  

 

Ay day bari fo da fu fo.  

 

Ni kaaru bari boŋ, wala?  

 

Ni na bari kaaru?  

 

A kaaru yo boŋ.  

 

A na yo kaaru.  

 

A kaaru farka boŋ.  

 

Iri na farka kaaru.  

 

Ni na hanso neera, wala?  

 

A na hansi da farka wi.  

 

Zanka na hanso kar.  

 

Wayboro fo koy kwaara.  

 

Hanso kaa fu.  

 

Terug

Oefening 2 Vertaal naar het Djerma

Vul de volgende zinnen aan met de er onder gegeven woorden.

1. Een kind en een vrouw _________ (Bedenk of u wel of niet "fo" moet gebruiken)

(kwamen) _____________________________

(vielen) _______________________________

(gingen) ______________________________

(gingen liggen) _________________________

(renden) ______________________________

(gingen naar bed) _______________________


2. ______________ kocht(en) _____________ (Gebruik elk onderwerp met elk voorwerp)

Onderwerp; Voorwerp

Ik; een koe. ____________________________________________

Hij; het paard. __________________________________________

Het kind; een kat en een hond. ____________________________

U; water. ______________________________________________

Wij; een dromedaris en een ezel. __________________________


3. Hij ___________ de ezel.

(kocht) ______________________________

(besteeg) ____________________________

(verkocht) ____________________________

(bereed) _____________________________

(sloeg) ______________________________

(groette) _____________________________

(doodde) _____________________________


4. Ja, u __________ een paard.

(kocht) ______________________________

(besteeg) ____________________________

(verkocht) ____________________________

(bereed) _____________________________

(sloeg) ______________________________

(groette) _____________________________

(doodde) _____________________________

TerugLaatst herzien: dinsdag 07 februari 2012