4.E. Oefeningen

U wordt geadviseerd om de oefeningen uit te printen en de tabellen in te vullen.
Uw antwoorden kunt u controleren met behulp van het antwoordenboek.

Nieuw: oefen nu ook interactief

  • Oefening 1 Vertaal naar het Nederlands: onovergankelijke werkwoorden
  • Oefening 2 Vertaal naar het Nederlands: speciale overgankelijke werkwoorden
  • Oefening 3 Vertaal naar het Nederlands: het werkwoord "zijn".
  • Oefening 4 Vertaal naar het Nederlands: regelmatige overgankelijke werkwoorden.
  • Oefening 5 Vertaal naar het Djerma: beweging
  • Oefening 6 Vertaal naar het Djerma: bezit


Oefening 1 Vertaal naar het Nederlands: onovergankelijke werkwoorden
Djerma Nederlands
Suba iri ga koy Niamey.  

 

Ni ga koy habu wiciri, wala?  

 

A koy fu.  

 

A ga kaa suba.  

 

Bi fo wiciri kambu araŋ koy kwaara.  

 

Iri ga kaa ni do alula.  

 

Iri fuwo kaŋ.  

 

A ne nga ga kaa subasi.  

 

Boro fo koy Niamey.  

 

TerugOefening 2 Vertaal naar het Nederlands: speciale overgankelijke werkwoorden
Djerma Nederlands
Bi ay maa r'a; hunkuna iri ga di a.  

 

Iri kande yo fo da hansi fo  

 

A ga kande nga bariyo suba.  

 

A kande nga tasa; ay kande ŋwari.  

 

TerugOefening 3 Vertaal naar het Nederlands: 'zijn'
Djerma Nederlands
A wando go no.  

 

A go habo ra.  

 

Ŋwari go tablo boŋ.  

 

A izo alfaga no; iri izo hab'ize no.  

 

Feji beri go Yantala kwaara; iri no ga di a.  

 

Tasa no i kande.  

 

Hunkuna farka no ay ga kaaru.  

 

TerugOefening 4 Vertaal naar het Nederlands: gangbare overgankelijke werkwoorden
Djerma Nederlands
Ay di boro fo; a ga jiney neera Niamey habu ra.  

 

 

Iri ga bari fo neera.  

 

Iri ga day bari fo da feji hinza
(or: Iri ga bari fo da feji hinza day)
 

 

Bi alasar ay na bari fo kaaru.  

 

Ay day yo hinka da yeji gu
(or: Ay na yo hinka da yeji gu day)
 

 

Suba susubey ay ga haw taci neera.  

 

Nga no na safari samba iri do.  

 

I na curo fo wi bi wiciri kambu, wala?  

TerugOefening 5a Vertaal naar het Djerma: beweging - ik
Nederlands Djerma
Ik ging gisteren naar Niamey.  

 

Ik ging deze (vandaag) avond naar huis.  

 

Ik ging naar de stad.  

 

Ik ging naar de markt.  

 

Oefening 5b Vertaal naar het Djerma: beweging - zij
Nederlands Djerma
Zij gingen gisteren naar Niamey.  

 

Zij gingen deze (vandaag) avond naar huis.  

 

Zij gingen naar de stad.  

 

Zij gingen naar de markt.  

 

Oefening 5c Vertaal naar het Djerma: beweging - de vrouw
Nederlands Djerma
De vrouw ging gisteren naar Niamey.  

 

De vrouw ging deze (vandaag) avond naar huis.  

 

De vrouw ging naar de stad.  

 

De vrouw ging naar de markt.  

 

Oefening 5d Vertaal naar het Djerma: beweging - vijf personen
Nederlands Djerma
Vijf personen gingen gisteren naar Niamey.  

 

Vijf personen gingen deze (vandaag) avond naar huis.  

 

Vijf personen gingen naar de stad.  

 

Vijf personen gingen naar de markt.  

 

TerugOefening 6 Vertaal naar het Djerma: bezit
Nederlands Djerma
Hij zag zijn eigen paard.  

 

Hij zag jouw werk.  

 

Hij zag (dat) iemands schaal was op de tafel.  

 

Hij zag zijn eigen spullen.  

 

Hij zag acht schapen.  

 

Terug

 Laatst herzien: dinsdag 07 februari 2012