6.E. Oefeningen

U wordt geadviseerd om de oefeningen uit te printen en de tabellen in te vullen. De oefeningen zijn opgenomen als aparte bladzijde, het overige deel van de les wordt dus niet uitgeprint.
Uw antwoorden kunt u controleren met behulp van het antwoordenboek.

  • Oefening 1 Vertaal naar het Nederlands: mogelijk passieve vorm
  • Oefening 2 Vertaal naar het Nederlands: telwoorden
  • Oefening 3 Vertaal naar het Nederlands: bijvoeglijke naamwoorden
  • Oefening 4 Vertaal naar het Nederlands: betrekkelijk
  • Oefening 5 Vertaal naar het Nederlands: divers
  • Oefening 6 Vertaal naar het Djerma: bijvoeglijke naamwoord en medewerkend voorwerp
  • Oefening 7 Vertaal naar het Djerma: betrekkelijk en passief
  • Oefening 8 Vertaal naar het Djerma: divers


Oefening 1 Vertaal naar het Nederlands: mogelijk passieve vorm
Djerma
Nederlands
I na dari kankamante te, wala?  

 

I na goyo ban, wala?  

 

I na Musa donton ni do bi.  

 

I kand'ay se ŋwari.  

 

I ga ne ay se Fati.  

 

TerugOefening 2 Vertaal naar het Nederlands: telwoorden
Djerma
Nederlands
Ay di zanka way cindi iddu da haw way cindi ahaku.  

 

Fu waranka afo si go no kwaara ra.  

 

Ahaku ga beri, iway cindi fo kan cindi mo ga kayna.  

 

TerugOefening 3 Vertaal naar het Nederlands: bijvoeglijke naamwoorden
Djerma
Nederlands
Iri fuwo meyo ga beri; fenetarey ga kayna.  

 

Ni daro kankam.  

 

Araŋ hansi bero ga bori no.  

 

A faro ga kayna.  

 

Fari kayna kan go ay se, ay g'a no ni se.  

 

TerugOefening 4 Vertaal naar het Nederlands: betrekkelijke
Djerma
Nederlands
Nga hinne no kan koy habu hunkuna.  

 

Nga no kan kaa cino ra.  

 

Ŋwaro no kan go tasa ra.  

 

Iri fuwo no kan a meyo ga hay.  

 

Haro kan i haŋ, hari hanno no.  

 

Waybora kan ni ce go fuwo ra.  

 

TerugOefening 5 Vertaal naar het Nederlands: divers
Djerma
Nederlands
Mate ni izo go?  

 

A go baani samay.  

 

Mate ni go?  

 

Ay g'Irikoy sabu.  

 

Mate ni maa (= naam)?  

 

Ay maa Hayssa no.  

 

I ga ne ay se Hayssa no.  

 

Mate i ga ne ni se?  

 

Mate no?  

 

Tali kulu si.  

 

Boro ga goy zaaro ra; a ga jirbi cino ra.  

 

Ni ya man boro no?  

 

Ay ya Ingilise no.  

 

Araŋ ya butikkoyan no.  

 

TerugOefening 6 Vertaal naar het Djerma:
bijvoeglijk naamwoord en medewerkend voorwerp
Nederlands Djerma
Mijn paard is aardig en zijn ezel is gemeen.  

 

Het huis is groot and het heeft twaalf ramen en vier (huis)deuren.  

 

Bracht je twee koeien en drie merries?  

 

Ik kocht voor jou gisteren een goed uitziend schaap.  

 

Hij zal mij vandaag zijn drie dromedarissen verkopen.  

 

Mevrouw maakte voor mij een goed shirt.  

 

Zal je mij morgen een klein shirt brengen?  

 

Jij zult mij jouw koe verkopen, begrijp je?  

 

Het kind bracht mij eten.  

 

Geef jij mij vlees?  

 

Ik zal voor jouw morgen op de markt gierst en een kip kopen (vraag: hoeveel kippen?).  

 

 

Hij gaf mij geld.  

 

Zij gaf haar geit cadeau aan mij.  

 

Mevrouw gaf een haan aan mij (niet noodzakelijk om te houden).  

 

TerugOefening 7 Vertaal naar het Djerma: betrekkelijk en passief
Nederlands Djerma
Morgen is het dat hij zal gaan.  

 

Jij was het die ik gisteren zag.  

 

Ik werd gezonden naar de dame.  

 

Ik ben geboren in Amerika (=Amerik laabu).  

 

Zij heeft haar kind in Niamey gekregen.  

 

De hond, die zij zagen, at de kleine vogel op.  

 

Het eten, dat de kinderen brachten, is het opgegeten?  

 

Het werk is gedaan, wat goed is.  

 

Jij wordt geroepen.  

 

TerugOefening 8 Vertaal naar het Djerma: divers
Nederlands Djerma
Jij zal overmorgen vertrekken.  

 

Ik zag gisteren een man die een prachtig shirt had.  

 

Zij bracht een geit.  

 

De dame vertrok gistermiddag laat.  

 

Zij gaat naar de markt.  

 

Wij kwamen te paard thuis (op paard) en stegen af.  

 

Zij arriveerden per vrachtauto en zij stapten uit.  

 

Wij groetten het dorpshoofd; we bedankten hem ook.  

 

Zij zullen vandaag in het huis slapen (naar bed gaan).  

 

De vrouw ging naar de rivier; zij zal ons water brengen.  

 

Zij is een Amerikaanse.  

 

Zij zijn chauffeurs (= motokoyan).  

 

aLaatst herzien: zondag 11 maart 2012