8.E. Oefeningen

U wordt geadviseerd om de oefeningen uit te printen en de tabellen in te vullen.  De oefeningen zijn opgenomen als aparte bladzijde, het overige deel van de les wordt dus niet uitgeprint.
Uw antwoorden kunt u controleren met behulp van het antwoordenboek.

  • Oefening 1 Vertaal naar het Nederlands: "Habu ra".
  • Oefening 2 Vertaal naar het Nederlands: "Zanka darey".
  • Oefening 3 Vertaal naar het Djerma: "De slang".
  • Oefening 4 Vertaal naar het Djerma: "Winkelen".
  • Oefening 5 Vertaal naar het Djerma: "Eten".
  • Oefening 6 Vertaal naar het Djerma: ontkennende vorm, verleden tijd.
  • Oefening 7 Vertaal naar het Djerma: ontkennende vorm, toekomende tijd.

Oefening 1 Vertaal naar het Nederlands: "Habo ra"
Djerma Nederlands
Boro marge no kaa ne hunkuna?  

 

Ay si bay; ay mana di ey.  

 

Gondi marge no ni di?  

 

Ba afo. Ay si ba rey mo.  

 

Iri na tira wo caw, amma a gay; a si te koyne.  

 

 

I nay donton ŋwari ceciyan se.  

 

Habu koyyan si fala.  

 

Dela way cindi gu si jiney bobo day, amma boro ga du ŋwari hanno sohon.  

 

 

 

Dela waranka ihinka si, a si kilo fo ham day.  

 

 

Ba boro kan ga ni bay, a si neera ni se fala.  

 

Wayboro bobo ga kaa habu susubey kulu.  

 

 

I ga kande haamo da kolkoti da labtanda da gunguri.  

 

 

Amma han kulu i si kulu neera.  

 

 

Ni koy habu susubo, wala?  

 

 

Abada! Ay mana koy.  

 

Ay mana ba fatta fuwo ra susubo.  

 

 

Wayborey kan ga kaa habu, i ga kaa ihinka-ihinka wala ihinza-ihinza; i si kaa afo-afo.  

 

 

Terug


Oefening 2 Vertaal naar het Nederlands: "Zanka darey"
Djerma Nederlands
Bi ay koy kwaara fo; zanka fo darey, ay mo na ceci.  

 

Kwaara borey ne, zanka fo kaa i do; amma manti nga no kan iri go no ga ceci.  

 

Amma boreydin mana cimi ci, zama zankadin go no.  

 

Terug


Oefening 3 Vertaal naar het Djerma "de slang"
Djerma Nederlands
Slangen komen in de nacht.  

 

Een kwam naar onze deur afgelopen nacht.  

 

Heb jij hem gezien? Ik niet.  

 

Ik heb hem zelfs niet bekeken.  

 

Ook al was hij dood, ik bekijk hem niet.  

 

Terug


Oefening 4 Vertaal naar het Djerma: "Winkelen"
Djerma Nederlands
Elke ochtend komt een vrouw naar mijn kraal.  

 

 

Zij verkoop bonen, rijst, uien pompoenen, en eieren.  

 

 

Ik zal drie eieren kopen voor twee dela's, maar niet voor n dela per stuk.  

 

 

Er zijn niet veel sinaasappels, maar limoenen voldoen voor ons.  

 

 

Limoenen zijn 8 voor 2 dela's. ("voor" niet mee vertalen)  

 

 

Terug


Oefening 5 Vertaal naar het Djerma: "Voedsel"
Djerma Nederlands
Afrikanen maken eten met gierst, maar blanken houden van tarwe.  

 

 

Mijn moeder heeft gisteren geen vlees gekocht, maar vandaag zal ze vlees en ook uien kopen.  

 

 

Zij zullen het vlees uit de schaal nemen.  

 

 

Zij zullen het geld van het kind wegpakken.  

 

 

Terug


Oefening 6 Vertaal naar het Djerma: ontkennende vorm, verleden tijd
Djerma Nederlands
We de sinaasappels niet weggepakt.  

 

We hebben de Europeaan niet gezien.  

 

We hebben het geld niet verkregen.  

 

We hebben jullie niet gezocht.  

 

We kenden die Afrikaan niet.  

 

Terug


Oefening 7 Vertaal naar het Djerma: ontkennende vorm, toekomende tijd
Djerma Nederlands
We zullen de sinaasappels niet wegpakken.  

 

 

We zullen de Europeaan niet zien.  

 

We zullen het geld niet verkrijgen.  

 

We zullen jullie niet zoeken.  

 

We zullen die Afrikaan niet kennen.  

 

Terug

 Laatst herzien: 11 maart 2012