9.E. Oefeningen

U wordt geadviseerd om de oefeningen uit te printen en de tabellen in te vullen.  De oefeningen zijn opgenomen als aparte bladzijde, het overige deel van de les wordt dus niet uitgeprint.
Uw antwoorden kunt u controleren met behulp van het antwoordenboek.


Oefening 1  Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Ifo se no ni mana wodin bay?
Ay mana bay zama ay mana koy kwaara hunkuna.
I mana ci ay se hay kulu mo.

 
Man Adamu windo go?
To. Ay ga cebe ni se.

 
Ifo no araŋ caw hunkuna?
Iri na sanney caw kanyan go Irikoy tira ra.
Ay ci i se iri ga koy cawyan fu subasi.
Iri si koy jingarey do koyne, zama cin no.
Iri go ga maa Irikoy Sanno se.

 
Ifo se ni go no ga goro ne ni karga bon?
To. Zama fejey no ay go no ga guna. May fejey no?
Iri baba fejey no.

 
Hassan di ni nya; a go nga fuwo ra. Ifo na ne a se?
A mana ne a se hay kulu.
A mana ba ne fo-fo.


 
Man hansodin koy?
Hansi wofo no?
Iri mana di a.
Ay wayme hanso no; a ga ba ra.
Cin bindo ra no a zuru.


 
Bi ay di goroŋgari kwaare fo habo do.
I ga neera dela waranka.
Iri ga day; Isaka no ne nga ga wi iri se.

 
Boro kuku wo ga to kwaara koyo.
A ga jingar zama a go ga Mohammadu gana.
Zarmey ga jingar ce gu zaari kulu.
 

Terug


Oefening 2  Vertaal naar het Djerma
Djerma Nederlands
Gisteren zei iemand tegen mij: "Als je de wildernis in gaat, (dan) zul je een leeuw zien." Ik zei tegen hem: "Wie heeft je dat verteld?" Hij zei tegen mij: "We hebben hem eergisteren gezien. Het is een rode leeuw."

 
We bidden iedere ochtend, maar de religieuze leraar bidt niet; hij reciteert de Moslim gebeden.
Gaan ze niet allen de grote moskee in?
 
Hoeveel kost dit witte jonge poesje?
Het is vijfennegentig Frank.
Wie doodde zijn moeder?
Ik weet het niet.
Ik wist niet eens dat ze dood was
(= gestorven is).
Wie heeft je dat verteld?
 
Ik ga (nu) bij mij thuis zitten.
Ik zie je broer. Hij rent (is aan het rennen).
 
Waarom is het nu, zo vroeg (= nda hineydin), dat jullie zijn opgestaan?
Nou, we hebben niet geslapen gedurende de nacht.
Waarom hebben jullie niet geslapen?
Omdat gasten gekomen zijn om bij ons te logeren (= gasten daalden neer op ons).
 
Welke stoel hebben zij gepakt, die ene die groen is of die en die zwart is?
Zij hebben [het]*1 me niet verteld, maar ik weet [dat]*1 zij ze beide (= alle twee) meegenomen hebben.
 

*1 de woorden tussen [ ] worden niet vertaald.

TerugOefen de vragen in de onderstaande tabel door de linkerkant (Djerma) bedekt te houden en hard op de vraag te stellen in het Djerma met behulp van de Nederlandse tekst aan de rechterkant.
 
Oefening 3  Vragen met "mate"
Djerma Nederlands
Mate ni ma? Wat is je naam? (Hoe wordt je genoemd?)
Mate ni go? Hoe gaat het met je?
Mate ni gahamo? Hoe is je gesteldheid? (= lichaam; vraag bijvoorbeeld na een ziekte)
Mate fu borey? Hoe is het met je familie?
Mate ni te? Mate ni ga te? Hoe deed je? Hoe doe je het?
Mate iri ga te ka bay? Hoe komen we 't te weten?
Mate ay ga te? Wat zak ik doen?
Mate ni te ka maa ra? Hoe kwam je het te horen?
Mate no? Hoe is 't? (Hoe is het zo gekomen ?)
Mate i ga ne a se? Hoe noemen ze het?

TerugOefen de vragen in de onderstaande tabel door de linkerkant (Djerma) bedekt te houden en hard op de vraag te stellen in het Djerma met behulp van de Nederlandse tekst aan de rechterkant.
 
Oefening 4  Vragen met "man"
Djerma Nederlands
Man a go? Waar is hij/zij/het?
Man ni fuwo go? Waar is je huis?
Man ay ga du a? Waar kan ik dat krijgen?
Man a? Waar? Waar ergens?
Man ga ni fun? Waar kom je vandaan?
Man ni koy? Waar ging je naar toe?
Man ni du a? Waar heb je het verkregen?

TerugOefen de vragen in de onderstaande tabel door de linkerkant (Djerma) bedekt te houden en hard op de vraag te stellen in het Djerma met behulp van de Nederlandse tekst aan de rechterkant.
 
Oefening 5  Vragen met "ifo"
Djerma Nederlands
Ifo se no ni mana kaa? Waarom ben je niet gekomen?
Ifo se no ni na wodin te? Waarom deed je dat?
Ifo se no ni na te? Waarom deed je het?
Ifo se no ni koy? Waarom ging je (weg)?
Ifo no? Wat is het? Wat is er aan de hand?
Ifo no ni te? Wat deed je?
Ifo nay ga te? Wat zal ik doen?
Ifo no wo? Wat is dit?
Ifo ga ti ? Wat betekent ?
( = woord dat u uitgelegd wilt hebben)

TerugOefen de vragen in de onderstaande tabel door de linkerkant (Djerma) bedekt te houden en hard op de vraag te stellen in het Djerma met behulp van de Nederlandse tekst aan de rechterkant.
 
Oefening 6  Vragen met "marge"
Djerma Nederlands
Marge? Hoeveel??
Marge no? Hoeveel is (kost) het?
Marge-marge? Hoeveel is (kost) het per stuk?
 nooru marge no ni se? Hoeveel geld heb je (heeft u)?
Hari marge go tassa ra? Hoeveel water is er in de schaal?

TerugOefen de vragen in de onderstaande tabel door de linkerkant (Djerma) bedekt te houden en hard op de vraag te stellen in het Djerma met behulp van de Nederlandse tekst aan de rechterkant.
 
Oefening 7  Vragen met "wati"
Djerma Nederlands
Wati fo no? Wanneer was het? Wanneer is het?
Watifo no ni kaa? Wanneer ben je (bent u) gekomen?

TerugOefen de vragen in de onderstaande tabel door de linkerkant (Djerma) bedekt te houden en hard op de vraag te stellen in het Djerma met behulp van de Nederlandse tekst aan de rechterkant.
 
Oefening 8  Vragen met "may"
Djerma Nederlands
May no? Wie was het? Wie is het?
May do no i koy? Naar wiens plek zijn ze gegaan?
May se no ni na no? Aan wie heb je (heeft u) het gegeven?

TerugOefen de vragen in de onderstaande tabel door de linkerkant (Djerma) bedekt te houden en hard op de vraag te stellen in het Djerma met behulp van de Nederlandse tekst aan de rechterkant.
 
Oefening 9 Vragen met "wofo"
Djerma Nederlands
Wofo no? Welke is het?
Wofo no ni di? Welke heb je (heeft u) gezien?
Wofo no ni ga ba? Welke wil je (wilt u) hebben?
Tira wofo no kan ni hantum? Welke brief heb je (heeft u) geschreven ?
Boro wofo ga ti ni baba? Welke persoon is jouw (uw) vader?

TerugOefen de vragen in de onderstaande tabel door de linkerkant (Djerma) bedekt te houden en hard op de vraag te stellen in het Djerma met behulp van de Nederlandse tekst aan de rechterkant.
 
Oefening 10  Verschillende vragen
Djerma Nederlands
Man a ga no wone fun? Waar kwam dat vandaan?
Ifo no ni te nda? Wat heb je (heeft u) er mee gedaan?
Ni ga ti may no? Wie ben je (bent u)?
Ni ya may no? Wie ben je (bent u)?
Nin no may? Wie ben je (bent u)?
May no nin? Wie ben je (bent u)?

Terug

 Laatst herzien: 11 maart 2012