Go to source / ga naar bron [Felis sylvestris catus]

For additional information see Wikipedia.

Voor aanvullende informatie zie Wikipedia.

Scientific name
Zarma name
English name
Dutch
name
French name
Haoussa name
Felis silvestris catus
 musu
cat
poes,
kat
chat
mge
Latijnse naam
Djerma naam
Engelse naam
Nederlandse naam
Franse naam
Hausa naam

Last updated / laatst herzien: 10 februari 2012