Women on the road to the market. / Vrouwen op weg naar de markt.