Klinkers naast elkaar

Om te voorkomen dat twee klinkers naast elkaar voorkomen, iets dat vooral het geval zou kunnen zijn als aan een woord (met name een zelfstandig naamwoord) een uitgang beginnend met een andere klinker dan waarop het woord eindigt moet worden toegevoegd, dan wordt in het Djerma een "w" tussengevoegd na een "u" en een "y" na andere klinkers.

Dit speelt bijvoorbeeld als zelfstandige naamwoorden van de onbepaalde vorm in de bepaalde vorm worden omgezet en wanneer ze van enkelvoud in meervoud veranderen.

Meer uitleg over dat onderwerp kunt in vinden in les 1.D.2.


Voorbeelden:

fu (huis) => fuwo (huizen)

maa (naam) => maayey (namen)

me (mond) => meyo (monden)

bari (paard) => bariyo (paarden)


Laatst herzien: zondag 29 januari 2006