Medeklinkers: Algemeen

In de onderstaande tabel is de algemene uitspraak van de medeklinkers in het Djerma gegeven.

Door met de cursor naar een voorbeeld te gaan verschijnt de Nederlandse betekenis. Indien men op de linker muisknop drukt, wordt een bestand geactiveerd met een geluidsopname.

b d f g h k l m n ŋɲ p r s t w y z


Medeklinkers
Medeklinker Uitspraak Voorbeeld
B, b
als in boot baba, bebe
D, d
als in doos do, du
F, f 1
als in fiets fofo, faba
G, g
is niet zo hard als "k", meer als in het engelse "go". Komt in het algemeen alleen voor voor en "a", "o", and "u", en nooit voor een "i". gobu, gabi; yongo, kangaw
H, h 1
als in huis ho, hi, ha
K, k
altijd hard als in kaal kaa, kabu
L, l
als in lang lamba, laabu
M, m
als in moeten maa, man
N, n
als in nu. Deze klank is soms ook zeer nasaal, zoals in "boŋ" (Frans). Indien dit voorkomt zal dat in de woordenlijsten worden aangegeven. ne, kaan; boŋ, hen
Ŋ, ŋ
is als de "ng" in zingen. Als deze klank vooraf gaat aan "a", "g", "k", "c", or "j", dan wordt die alleen als een "n" weergegeven. kaŋ, daŋ, koŋo; nga, kongo, yongo
Ɲ, ɲ (ny)
is als de "nj" in het Russische "njet" (nee). Vanwege weergave problemen wordt deze letter in de cursus als "ny" geschreven. nya, nyoti, nyum
P, p
is een plofklank, als in pannenkoek pati, hampa
R, r
is nooit hard (als in rood); wordt ook niet rollend uitgesproken; het is een tikje met het eind van de tong, net iets sterker dan bij de "l". bari, boro, kar
S, s
is altijd zacht, als in salto suba, si, kasu
T, t
is scherp, als in tijd to, fiti, fatta
W, w
is als in wel wi, wala, way
Y, y
bij gebruik als medeklinker is het als 'j' in jou yu, yara
Z, z
als in zebra zuru, zanka
  1. De letters f en h zijn voor sommige woorden uitwisselbaar. In dergelijke gevallen wordt in het Songhay-Djerma meestal een f gebruikt en in het Songhay-Kaado en h. Een voorbeeld is fu en hu (huis, thuis)


Laatst herzien: zondag 11 maart 2012