Tweeklanken

Een tweeklank of diftong is een een combinatie van een zwakke en een sterke klinker die tezamen worden uitgesproken als één klank. In het Djerma zijn drie klinkers die voorkomen in tweeklanken samen met een medeklinker, dit zijn "a", "e", en "o". De medeklinkers zijn "y"en "w".

De combinaties zijn: ay aw ey oyTweeklanken
tweetoon Uitspraak Voorbeeld
ay
Kan zo lang zijn als de "ij" in ijs.

Als de klank kort is dan heeft deze geen precieze parallel, klank in het Nederlands. De "a" is de korte "neutrale" klinker als in "kalm", gecombineerd met een korte "j".
Moet geleerd worden door goed te luisteren.

ay, kay, may

bay, way, day

aw
klinkt als de "ou" in hout, tamelijk snel .

In een paar gevallen is de uitspraak als de "ow" in het Engelse "row".

caw, jaw, haw

diraw

ey
klinkt als "eej" in (slordig uitgesproken) zee feym, dangey, ngey
oy
klinkt voor onze oren in het algemeen als "weej" (zoals weetje met Surinaams accent wordt uitgesproken).

Bij slechts een paar woorden wordt het uitgesproken als "oi" in hoi

koy, foy, haggoy
boy, doy


Laatst herzien: donderdag 28 december 2006