Go to source / ga naar bron [Bubulcus ibis]
Source: move the pointer to the photo and double click your left mouse button.
For additional information see Wikipedia.


Bron: plaats de cursor op de foto en dubbelklik de linker muisknop.
Voor aanvullende informatie zie Wikipedia.


Scientific name
Zarma name
English name
Dutch name
French name
Haoussa name
Bubulcus ibis
bogobogo
cattle egret
(Ardeidae) koereiger
héron, garde-
boeuf
balbela
Latijnse naam
Djerma naam
Engelse naam
Nederlandse naam
Franse naam
Hausa naam


Last updated / laatst herzien: 30 januari 2012