Giraffa camelopardalis / ganji yo / giraffe / giraf

Original source is no longer available; to read about the giraffe
click here.


De originele bron is niet langer beschikbaar; om te lezen over de giraf
klik hier.

Scientific name
Zarma name
English name
Dutch name
French name
Haoussa name
Giraffa camelopardalis
gandji yo
giraffe
giraf
giraffe
rakoumidaji
Latijnse naam
Djerma naam
Engelse naam
Nederlandse naam
Franse naam
Hausa naam

Last updated / laatst herzien: 08 februari 2012