Go to source / ga naar bron [Cyncerus caffer]

Original source is no longer available; to read about the African buffalo
click here.


De originele bron is niet langer beschikbaar; om te lezen over de Afrikaanse buffel klik hier.

Scientific name
Zarma name
English name
Dutch name
French name
Haoussa name
Cyncerus caffer
haw bi
(African) buffalo
(Afrikaanse) buffel
buffle (africain)
bawna
Latijnse naam
Djerma naam
Engelse naam
Nederlandse naam
Franse naam
Hausa naam

Last updated / laatst herzien: 08 februari 2012