Go to source / ga naar bron [Hippotragus equinus]
Original source is no longer available; to read about the Roan antelope
click here.


De originele bron is niet langer beschikbaar; om te lezen over de antiloop
klik hier.


Scientific name
Zarma name
English name
Dutch name
French name
Haoussa name
Hippotragus equinus
me  kwaaray
Roan antelope
antiloop
antilope cheval
gwanki
Latijnse naam
Djerma naam
Engelse naam
Nederlandse naam
Franse naam
Hausa naam


Last updated / laatst herzien: 30 januari 2012