Go to source / ga naar bron [Panthra leo]
Source: move the pointer to the photo and double click your left mouse button.
For additional information see Wikipedia.


Bron: plaats de cursor op de foto en dubbelklik de linker muisknop.
Voor aanvullende informatie zie Wikipedia.

Scientific name
Zarma name
English name
Dutch name
French name
Haoussa name
Panthera leo
musu beeri
lion
leeuw
lion
zaki
Latijnse naam
Djerma naam
Engelse naam
Nederlandse naam
Franse naam
Hausa naam

Last updated / laatst herzien: 11 februari 2012