Go to source / ga naar bron [Lepus capensis]
Original source is no longer available; to read about the Roan antelope
click here.


De originele bron is niet langer beschikbaar; om te lezen over de antiloop
klik hier.

Scientific name
Zarma name
English name
Dutch name
French name
Haoussa name
Lepus capensis
tobey
hare
haas
lièvre
zomo
Latijnse naam
Djerma naam
Engelse naam
Nederlandse naam
Franse naam
Hausa naam

Last updated / laatst herzien: 11 februari 2012