Het zoeken naar eten

Dit is de tekst van het interview met een Djerma sprekende vrouw, dat uitgezonden is door de rubriek "Twee Vandaag" op 16 augustus 2005.

Het interview komt op drie plaatsen voor in de uitzending. Elke scène is, voor zover als mogelijk, uitgeschreven. Er zijn drie type vertaling gegeven in de onderstaande tabellen, de letterlijke vertaling, een meer globale vertaling en de tekst die uitgezonden is. Zoals u zult zien zijn de tabellen niet volledig. Als u deze kunt geheel of gedeeltelijk aanvullen, schrijf me.

Opmerkingen:

  1. De werkwoordtijd in de vertaling is voornamelijk uit de context afgeleid.
  2. Het Djerma lijkt soms tamelijk slordig uitgesproken.
  3. De gebruikte symbolen en afkortingen staan hieronder verklaard.
<..>  werkwoordpartikel; wijs- of tijdsindicatie
 
vas voltooide actie, aantonende wijs, stellende trap
vao voltooide actie, aantonende wijs, ontkennende vorm
oas onvoltooide actie, aantonende wijs, stellende trap
oao onvoltooide actie, aantonende wijs, onkennende vorm
gw gebiedende wijs
vv vertellende vorm
aw aanvoegende wijs
{..} onzeker
(..) toegevoegd woord, om het idee van de zin beter tot uitdrukking te brengen.
[1] opmerking 1, zie onderaan de betreffende tabel voor verklaring
(rep 2) tekst is twee keer herhaald

 


 


 
Scène 1

   (copyrights geluidsfragmenten Twee Vandaag)
 
Djerma letterlijk globaal uitgezonden
A ga to kilo gu {ci ne}. Het / <oas> / gelijk zijn aan / kilometer / vijf / {.. hier} / . Het is vijf kilometer van hier Ik kom uit Gouro, 5 kilometer verderop
Watikulu ay ga kaa. Iedere keer / ik / <oas> / komen / . Ik kom iedere keer. Ik loop elke dag op en neer.
Haray g'i ga, haray g'i ga, haray g'i ga. [1] Honger / is / hen / op / , / (rep 2) / . Zij hebben honger, ze hebben honger, ze hebben honger. Mijn kinderen hebben soms honger.
Ay ma kaa ne {ho}. [2] Ik / <vv> / komen / hier / {ja} / . Ik kom hier, ja.  
Ay si du, ay ma hoy, ay si du. [3] Ik / <oao> / krijgen / , / ik / <vv> / de dag doorbrengen / , / ik / <oao> / krijgen / . Ik krijg niet(s), ik breng de dag door, ik krijg niet(s).  
Ay m'a kande ce fo [4], ay m'a kande zankey boŋ. Ik / <vv> / {het} / meebrengen / een keer / , / ik / <vv> / {het} / brengen / de kinderen / op / . Soms breng ik {iets} mee, ik breng {het} naar de kinderen. Soms komen ze mee, op zoek naar eten.
Ce fo ay si du. Een keer / ik/ <oao> / krijgen / . Soms krijg ik niets. Maar ze krijgen niets. Ze krijgen niets.
Ay ma ye ka kaa zankey do. [5] Ik / <vv> / terugkeren / de kinderen / op de plek van / . Ik keer terug (naar huis) naar de kinderen. Als ik thuis kom,
"Hay nya, ni mana du?" Hé / moeder /, / jij / <vao> / krijgen / ?  Hé mam, heb je niets gekregen? vragen ze wat ik heb gekregen.
Ay mana ci ay mana du. Ik / <vao> / vertellen / Ik / <vao> / krijgen / . Ik vertel niet, (dat) ik niet(s) gekregen heb. Niks moet ik dan zeggen.

[1] "haray" wordt ook wel geschreven als "harey";
     "g' " is afkorting van "go"
      voorzetsel "gaa" of "ga", aangenomen dat "ga" in deze context het meest waarschijnlijk is.
[2] "ho" aangenomen is dat dit een afkorting is van "oho" of anders een uitroep.
[3] "hoy" wordt ook wel geschreven en uitgesproken als "foy"
[4] "ce fo", letterlijk "keer één", nu steeds vertaald als "soms";
     onzeker over "ma" of "m'a"
[5] "ye ka kaa" is een uitdrukken, letterlijk "herstellen en komen"

Terug 
Scène 2

   (copyrights geluidsfragmenten Twee Vandaag)

opmerking:
De eerste vier regels zijn zeer moeilijk te vertalen zonder de voorafgaande context. The teksten die uitgezonden zijn, lijken te verwijzen naar eerdere (niet uitgezonden) teksten. Als er iemand is die deze teksten wel kan vertalen, neem dan even contact op.

Djerma letterlijk globaal uitgezonden
Korboto, ay ma koy Korboto. [1] {Korboto} / , ik / <vv> / gaan naar / {Korboto} {...} Mijn kinderen eten bladeren.
Ay ma koy Korboto Ik / <vv> / gaan naar / {Korboto} / . {...} Bladeren van bomen.
{Hay nyorm metange} [2] {.....} {...}  
Ay ma koy Koro, {g'} ay ma ka ta Korboto. [3] Ik / <vv> / gaan naar / {Koro} / {wanneer} / I / {<vv> / en / ontvangen} / Korboto /. {...} Ik zoek de goede exemplaren en die kook ik.
Ay m'a hin' i se. [4] Ik / <vv> / {het} / koken / hen / voor / . Ik zal {het} voor hen koken.  
Ir man'a ha, ir mana kungu. []5 We / <vao> / {het} / vragen / , / we / <oao> / vol zijn, verzadigd zijn / . We vroegen {het} niet, we waren niet verzadigd. En anders komen we hier zoeken. Soms krijgen we wat rijst.
Ay ma kaa ne ho Ik / <vv> / komen / hier / {ja} / . Ik kwam hier, ja.  
Ay ma kaa ka ceci i se hari, ay mana du hari. Ik / <vv> / komen / en / zoeken / hen / voor / een ding / , / ik / <vao> / krijgen / een ding / . Ik kwam en zocht voor iets voor hen, ik kreeg niets.  
Ay ma ye ka kaa i do koyne. [6] Ik / <vv> / terugkeren / hen /  op de plek van / nog eens / . Ik zal opnieuw naar hen terugkeren.  
Ce fo ay ga du doobu, ce fo ay si du doobu. [7] Een keer / ik / <oas> / krijgen / zemelen / , / een keer / ik / <oao> / krijgen / zemelen / . Soms krijg ik zemelen, soms krijg ik geen zemelen. Of we gebruiken het kaf van de gierst om te koken.

[1] "Korboto" betekent letterlijk "kikker". De context lijkt er op te duiden dat het de naam van een dorp is, dat ook wel "Koro" wordt genoemd, zie derde regel. Ik ben er niet in geslaagd deze plaatsen te vinden in de nabijheid van een plaats die "Gouro" heet en vermeld staat in de uitgezonden tekst in de eerste scène. Waag zelf een poging Fallingrain.com.
[2] Deze tekst lijkt niet op een zin in het Djerma. Hij lijkt terloops te worden uitgesproken.
[3] {g'} het woord "kan" voor een persoonlijk voornaamwoord wordt vaak afgekort tot "k' " or "g' "
[4] "hin' i se" [= hina i se]  or "hin i se", er is aangenomen dat het hier het werkwoord "koken"
     (hina) betreft en niet het werkwoord "in staat zijn om" (hin);
    onzeker of het "ma" of "m'a" is in de tekst.
[5] "ir" is een afkorting van "iri"
[6] "ye ka kaa" is een uitdrukken, letterlijk "herstellen en komen"
[7] "ce fo", letterlijk "keer één", nu steeds vertaald als "soms"

Terug 
Scène 3

   (copyrights geluidsfragmenten Twee Vandaag)

Djerma letterlijk globaal uitgezonden
Ir ma tar ga t'i se{en} har{ung}. [1] We / <vv> / {...} / is / hen / voor / {een ding} /. We {...} We moeten snel voedsel krijgen.
Hala {ng} haro wo ga te benda, "il faut" ga kaa. [2] Totdat / {...} / het ding / dat / <oas> / doen, gebeuren / na / , / "het moet" / <oas> / komen / . Totdat dat ding op is, het zal moeten komen. De ene zak moet al open voor de andere leeg is.
{War'} ay ma si haray ka du{ng} haro. {...} / ik / <vv> / <oao> / honger / en / krijgen {?} / het ding /  . {...} ik zal geen honger hebben en iets krijgen. Als we honger hebben, is het al te laat.
{War'} ay ma si haray ka du{ng} haro. {...} / ik / <vv> / <oao> / honger / en / krijgen {?} / het ding /  . {...} ik zal geen honger hebben en iets krijgen.  
Hal' {ing} haro wo ga te ka ban, "il faut" ga kaa. [3] Totdat / {..} / het ding / dat / <oas> / doen / en / eindigen / , /  "het moet" / <oas> / komen / . Totdat dat ding op is, het zal moeten komen. Het eten moet komen voordat de honger erger wordt.

[1] "ir" is een afkorting van "iri"
[2] Alhoewel de vrouw duidelijk "benda" zegt, wordt aangenomen dat zij "banda" bedoelt.
     Ze lijkt verder de Franse uitdrukking "il faut" te gebruiken in de zin.
[3] Tekst vergelijkbaar met de tekst uit regel 2; zie opmerking [2]

 

Terug
Laatst herzien: 11 maart 2012