Drie vrienden

Ik zal een fabel opnieuw vertellen1. Ik volg de tradities2. Er waren eens drie vrienden: Krekel, Kikker en Muskiet. Zij gingen overal samen naar toe; zij deden alles samen.

Op een dag zei Kikker: "Als het water in de rivier terugkeert, zal men misschien een karper vangen. Laat ons een visnet oppikken en opzoek gaan". Muskiet zei: "Ja, laten we gaan! Ik ben er zeker van dat er veel zijn". Krekel zei: "Kom, laten we gaan, we zullen krijgen en niet ontberen".

Zij gingen samen verder. Zij zeiden dat iemand niet voor de ander zou moeten gaan, omdat anders (letterlijk staat er: het is aldus dat) al hun vriendschap beschadigd zal worden. Zij bereikten de oever van het water. Kikker zei: "Oké, Krekel. Het is waar, we zijn gekomen om te vissen, maar mijn gezichtvermogen moet voor ons waken en kijken tot het water diep is; daarna tot er karpers zijn. Zolang zij er niet zijn, tot dan laten ergens anders naar toe gaan. Tot het water diep is, tot dan laat ons daar naar toe gaan".


Vragen:

a) Wat zijn de namen van de drie vrienden?

b) Wat gaan ze met het visnet doen?

 

1 "ay jandi-jandi" is hier door mij vertaald met "ik zal een fabel opnieuw vertellen". Het woord "jandi" betekent een fabel vertellen; het dubbelen van een werkwoord geeft meestal het idee weer van het herhalen van de actie (zie Les 18). Sandra Bornand geeft in haar proefschrift een iets afwijkende openingszin bij het vertellen van een fabel over een haas en een hyena: "ay jandey jandey" (blz. 85). Dit vertaald zij met "mes contes mes contes" (mijn verhalen/fabels, mijn verhalen/fabels). In een voetnoot meldt ze dat een van haar informanten een andere inleiding voorstelt: "ay jandey ay jandey", volgens diezelfde informante te vertalen met "je conte je conte" (ik vertel, ik vertel).  

2 "ay naamey-naamey" is hier door mij vertaald met "ik volg de tradities". Die vertaling is onzeker en is gebaseerd op de betekenis van het woord "naamu"  (cultuur, gewoonte, traditie). In haar proefschrift meldt Sandra Bornand (pagina 85, voetnoot 2) dat deze uitdrukking door sommige vertaald wordt met "mes traditions mes traditions" (mijn tradities, mijn tradities). Dit zinnetje wordt echter, in de context van Bornand, niet door de verteller uitgesproken, maar door het publiek. Daarom wordt het door anderen wel vertaald met "je réponds je réponds" (ik antwoord, ik antwoord), als reactie op het "je conte je conte" (zie voetnoot 1 hiervoor). Laatst herzien: 06 april 2006