Verwijzingen naar andere websteks
 
  Dit symbool geeft aan dat de webstek recentelijk is toegevoegd

 

Inhoud

 
Djerma taal
Woordenboeken en cursussen - websteks  
Woordenboek Djerma - Engels / Frans en Engels - Djerma / Frans.
Een stek van Peace Corps, Niger. Enigszins afwijkende spelling, met name bij het toepassen van dubbele klinkers. Zeer handig en aan te bevelen woordenboek. Men kan ook zoeken in dit woordenboek via het woordenboek bij deze cursus, selecteer dan "search all dictionaries"

 
Arnibel woordenboek

Woordenboek Djerma - Engels / Frans (nieuw venster). Opzet en vormgeving sterk lijkend op die van het Peace Corps woordenboek, maar alle woorden staan op dezelfde pagina.

Een webpagina van de Arnibel webstek (Vereniging van de  Nigerijnen wonende in België).  

Snelcursus Djerma (in het Frans)
Een korte heldere en overzichtelijke snelcursus voor diegene die volgende week al een paar woordjes en zinnen wil kunnen zeggen in het Djerma. Ook hier geldt dat de spelling soms afwijkt.

Deze cursus bevat ook een korte woordenlijst Djerma - Frans.

 
Songhay, lessen en woordenboek (in het Frans)

Een webstek over de het Songhay. Aan de orde komen verschillende dialecten die in Mali en Niger worden gesproken, waaronder het Zarma. Deze stek is een project van een groep experts.

Deze stek bevat vele interessante documenten, voor een overzicht klik hier.

Shonghoy-Senni cursus (in het Engels)

Dit dialect van de Songhay taal wordt met name gesproken in Mali een heeft veel overeenkomsten met het Djerma dialect. De cursus bestaat uit vier modulen met veel interessante informatie over de cultuur.

Nadeel van deze stek is dat filmpjes direct geladen worden, wat mogelijk problemen kan veroorzaken bij mensen met een langzame internetverbinding.

 
Koyraboro Senni Songhay (in het Engels)
Aandacht voor verschillende effecten van het toepassen van het achtervoegsel -andi  bij werkwoorden. De noten zijn voorzien van voorbeelden.

Door Matthew Baerman, 12 juni 2006

   
Woordenboeken en cursussen - pdf documenten

 

Basis cursus Djerma (2006, in het Engels)

Een introductie van het Djerma bestaande uit twintig lessen om de basis woorden en zinnetjes te leren. U kunt ook luisteren naar en uzelf oefenen met de mp3 bestanden die beschikbaar zijn op de webstek van het Amerikaanse Peace Corps in Niger. U moet helaas alle bestanden nog apart overhalen omdat de verwijzing naar het totale zip bestand niet werkt.

Let op: de spelling kan wat afwijken van de spelling die in deze cursus wordt gebruikt.

Klik op de figuur recht om het document over te halen
.
 

Basiscursus Djerma (1966, in het Engels)

Voor het leren van elementaire zinnetjes in 30 lessen. Helaas een slechte digitale kopie en omvat 314 pagina's. De bedoeling was om de zinnetjes met een bandrecorder erbij te oefenen door te luisteren en dan te spreken. De geluidsopnamen, die indertijd in Niamey zijn gemaakt, zijn helaas niet beschikbaar. Het document bevat ook woordenlijsten Djerma - Engels - Frans, Engels - Djerma - Frans  en Frans - Djerma - Engels.

Let op: de schrijfwijze wijkt regelmatig af van hedendaagse schrijfwijze.
 

Technische taalcursus Djerma (1995, in het Engels)

Deze cursus is ontwikkeld voor mensen werkzaam in de landbouw. De cursus is opgedeeld naar onderwerp, zoals het landbouw seizoen, bodembescherming, omheinen van land. Er komen ook niet landbouwkundige onderwerpen aan de orde als gezondheid en geven van voorlichting. Per onderwerp zijn woordenlijsten en handige zinnen opgenomen en wordt soms aan de hand van een verhaal het onderwerp uitgewerkt. De verhalen zijn in het Engels en Djerma. 

Lexique Français - Songhay Kaado - Français
(2007, in het Frans)

Lijst van ongeveer 950 woorden met een korte introductie. Songhay Kaado is een dialect dat wordt gesproken in het noordoostelijk deel van het gebied in Niger van de zuidelijk Songhay dialecten, als ook in delen van het buurland Burkina Faso. Het Songhay Kaado dialect is sterk verwant aan het Djerma dialect.

Gepubliceerd door Les Amis de Tokabangou

Klik op de figuur rechts om het pdf-bestand over te halen.

 

 

Teksten in het Djerma - websteks  
Bone manti doonay (in het Djerma)

Dit boek is geschreven door Kadi Issa Mahamadou en is getiteld 'Onheil is geen gewoonte'.

Het boek is ook beschikbaar via songhay.org en u kunt het ook direct overhalen door op de figuur rechts te klikken.  

Arnibel nieuws (in het Derjma)

De Vereniging van de Nigerijnen wonende in België beheerd deze stek niet alleen in het Frans, maar ook in het Djerma en in het Hausa.

De Bijbel in het Djerma (Franse hulpteksten)

Een volledige versie van de bijbel in het Djerma, dus van zowel het oude als nieuwe testament. De Djerma teksten zijn te lezen per Bijbelboek. Hierbij is er een optie om in een apart venster de tekst in een andere taal te zien (de enige Europese taal) is Frans.

Visionneuse Bible XML - Version xsl-css 1.3 du 25 november 2011
 

De Bijbel in het Djerma (Engelse begeleidende tekst)

Een complete versie van de Bijbel in Zarma, zowel het oude als nieuwe testament. De teksten in het Djerma zijn beschikbaar per hoofdstuk. er is een optie beschikbaar om de tekst met een andere taal te vergelijken. Er zijn meerdere Europese talen waarmee u kunt vergelijk, waaronder een Nederlandse versie (Staten Bijbel). Deze versie opent als u op de rechter figuur klikt.

Door Emil Bengtsson, professionele webontwikkelaar. Hij beveelt aan om Mozilla Firefox of Google Chrome te gebruiken.

 

Teksten in het Djerma - pdf documenten  
Boro si nyunay ga ne ni fundo si tay (in Djerma)

Dit boek is geschreven door Farmo Ibrahim en is getiteld 'Iemand kan de was niet doen zonder zijn leven te doordrenken'. De titel van het boek een een knipoog; de titel is afgeleid van een Djerma gezegde, boro si nyumay ga ne ni gahamo ma si tay, wat betekent dat iemand zichzelf niet kan wassen zonder nat te worden (Bernard, 2007). 

De boeken zijn beschikbaar via abibitumikasa.com 

Bana (in Djerma)

Dit boek is geschreven door Hamidou Seydou Hanafiou en is getitedd 'Bana' (betalen). 

De boeken zijn beschikbaar via abibitumikasa.com  

 

Geluids- en video-opnamen in het Djerma - websteks  
Basis cursus Djerma (2006, in het Engels)

Een introductie in de Djerma taal bestaand uit eenentwintig lessen, waarmee u de basiswoorden en basiszinnen onder de knie kunt krijgen. U kunt luisteren en uzelf trainen met de mp3-bestanden beschikbaar op de webstek van het USA Peace Corps in Niger. U moet helaas de bestanden een voor een overhalen, aangezien het overhalen van het zip-bestand niet functioneert.

het leven van Jezus (in het Djerma)

Film over het leven van Jezus in het Djerma. Een productie van inspirationalfilms.com, de film is ook in vele andere talen. Helder en duidelijk gesproken Djerma. 

Opname van Het Evangelie (in het Djerma)
(webstekteksten in het Engels)

Global Recordings Network (GRN) heeft tot doel het evangelie in alle talen te verspreiden. Dit deel van de stek bevat verschillende MP3-bestanden. Klik op het nummer met een luidspreker om naar de bladzijde met de opnamen te gaan. Het kan van dienst zijn bij het leren verstaan van het Djerma zoals dit in Niger wordt gesproken. Gebruik het plaatjesboek als hulp bij het volgens van de teksten.

Traditionele Djerma muziek (in het Frans)

Op deze webpagina vindt u 13 opnamen van traditionele muziek. De stek van  FoFo Magazine  bevat nog veel meer informatie over media in Niger in het algemeen. De pagina met  video-opnamen  van folkloristische groepen uit verschillende steden is zeker ook de moeite waard. De (deels) in het Djerma zingende zangers en groepen zijn, onder andere,  Berey Koy (Unité), Wass Wong (chimifonda), Tchakey (Gonga), en John Sofakollé (Mayaki met vertaling in het Frans).
 

Het Zerma team (in het Engels)

Het 'Zerma People Group' team is gevormd met als doel het Djermavolk te bereiken met de boodschap van de verlossing door Jezus Christus. In aanvulling op deze vooral religieuze informatie, vindt u op deze stek ook teksten over "Wie zijn de Zerma", een videoclip met beelden uit westelijk Niger en foto´s van de mensen en hun omgeving. Ook vindt u hier gezangen in het Djerma.

 

Algemene informatie - websteks  
Wikipedia Djerma taal (in het Engels)

Overzicht van enkele belangrijke grammaticale onderwerpen van het Djerma : spelling, uitspraak, woordvorming en zinsbouw.   

Korte brochure  (in het Engels)

Webpagina met basis informatie over het Djerma door het Summer Institute of Linguistics (SIL). Betreft de Herziene 15de versie. De oude 14de versie is ook nog beschikbaar.

 

African localisation wiki (in het Engels)

De webstek bevat algemene taalkundige informatie over het Djerma.

 

 De Djerma cultuur  
Algemene culturele aspecten  
Songhay cultuur en taal (meertalig)

Stek, in ontwikkeling, gemaakt door een groep van zes vrijwilligers met als doel de taal van de Songhay op het internet beschikbaar te maken. De activiteiten zijn divers en omvatten onder andere: nieuwsberichten in het Songhay, bibliografische informatie en onderzoeksberichten. Mooi foto's kunt u hier zien. De gebruikte talen op de stek zijn Engels, Frans, Duits en Songhay.

 

Djerma gewoonten en cultuur (in het Engels)

Zeer interessante informatie in de World Culture Encyclopedia met korte artikelen van Thomas M. Painter, met naast een algemene inleiding meer over de historie en culturele relaties, economie, huwelijk en familie, sociaal-politieke organisatie, religie en andere culturele uitdrukkingen en een bibliografie.

Een serie artikelen is ook beschikbaar voor de Songhay gewoonten en cultuur geschreven door Paul Stoller.

Wikipedia Djermavolk

Pagina over het Djermavolk, inclusief een kost overzicht van de historie.    

 

Specifieke culturele aspecten  
Rituele beledigingen: de Marcanda
(Franse hulpteksten)

Wetenschappelijke verhandeling over het ritueel beledigen tijdens een ceremonie (marcanda) die wordt georganiseerd door een vrouw wiens man een tweede vrouw huwt. Zie ook de verbinding hierna. Onderzoek uitgevoerd en gerapporteerd door Sandra Bornand.

Ethnographiques.org n°7,  april 2005. Volledige teksten en transcriptie staan hier.

Beledigen in het Djerma (Franse hulpteksten)
[webadres bestaat niet meer sinds 17 november 2009, nu via Djerma.nl]

Een sterk contrast met de vorige verbindingen. Meer en minder leuke teksten met een beledigend karakter. Vertaling is in het Frans.

Polygamie onder Djerma  (in het Frans)

Meer dan een vrouw voor een man? Vrouwen in Niger hebben te lijden onder polygamie. Als een waar spookbeeld, als het zwaard van Damocles, komt de dag dat een vrouw de aanwezigheid van een tweede of zelfs derde vrouw in het huishouden van haar man heeft te accepteren (zie ook de verbinding over de Marcanda hiervoor)

Artikel van Louis Lessard en Martine Lévesque
Alternatives, 10 maart 2005
 

Fulani en Djerma stammen in gevecht door verwoestijning? (in het Engels)

Gevechten tussen nomaden en bevolkingsgroepen met een vaste woonplaats zijn niet ongewoon in de geschiedenis. De Djerma zijn boeren die voornamelijk leven in de droge gebieden van de Sahel. Ze verbouwen gierst, sorghum, rijst, maïs en tabak, alsook handelsgewassen zoals katoen en pinda's. Aangezien melk een belangrijk bestanddeel is van hun voeding, bezitten zij ook melkvee. Maar de Fulani en de Touaregs verzorgen deze meestal. Botsingen tussen de Fulani herders en de Djerma boeren hebben ook eind vorige eeuw nog plaats gevonden. Dit artikel probeert een realtie te leggen tussen deze conflicten en de huidige mate van verwoestijning.

Artikel van Andrew Furber, ICE Case study no. 29, 1997
 

Kassey (in het Frans)

Kassey is een mythische vrouw uit de Songhay geschiedenis. De Arabische kronieken die hun oorsprong vinden in de mondeling overgedragen verhalen uit de Songhay geschiedenis kennen drie versie van de Kassey mythe. Volgens de kronieken van Tarikh el Fettach is Kassey de moeder van een van de leiders van het Songhay keizerrijk uit de zestiende eeuw. Dit is een artikel van Ousmane Tandina (H.D.R. Lettres Modernes, Université de Niamey).

Ethiopiques n°72. Littérature, philosophie et art; 1ste semester 2004
 

Donou (in het Engels) 

Donou is een typisch Songhay drankje. Columnist Leonard Pitts van de Miami Herald proeft van een gierstdrankje tijdens zijn bezoek aan het dorp Tera (Niger). Het drankje het donou, en is gemaakt van gierst en geitenmelk. Lees over zijn ervaring.

Het artikel is beschikbaar via Djerma.nl

 

 

 
Over landen met Djerma-sprekende bevolkingsgroepen


 

Niger

 

 

Nederlandstalig

Consulaat van Niger in Nederland (in het Nederlands)
Natuurlijk ook consulaire zaken, maar u vindt hier tevens nieuws uit Niger, een kort feitenoverzicht, een fotogalerie (helaas geen tekst en uitleg) en verbindingen naar andere stekken over Niger.

Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken "Niger" (in het Nederlands) [hersteld]
Veel onderwerpen kort en zakelijk belicht, naast de basisinformatie zoals ook vermeld op andere stekken onderwerpen zoals milieubeleid, betrekkingen met de Europese Unie en met Nederland in het bijzonder, en tot slot de belangrijkste Kamervragen.

Africa Sport (in het Nederlands)
Stek van de Stichting ter ondersteuning van de sportbeoefening in Afrika. Bevat informatie en foto's over sportbeoefening in Niger en met name van sportteams uit Dosso.

Het Eden project Niger (in het Nederlands)
Sinds 1987 heeft Eden een project net ten zuiden van de Sahara woestijn om boeren en hun gezinnen te helpen een duurzaam bestaan op te bouwen met middelen die hen ter beschikking staan.

De EenVandaag rapportages over hongersnood in Niger (in het Nederlands) [hersteld]
De overheid, de Verenigde Naties en hulporganisaties hadden de hongersnood kunnen zien aankomen. Toch kwam de voedselvoorziening zo langzaam op gang dat naar schatting 3,6 miljoen kinderen en volwassenen honger lijden in het West-Afrikaanse land. Een team van EenVandaag (toen nog TweeVandaag) ging in de meest getroffen gebieden naar dorpen waar hulporganisaties nog nauwelijks zijn gesignaleerd. Het dossier bevat drie rapportages uit 2005 (20 juli, 15 augustus, 16 augustus 2005) .

Fotogalerie van Dennis (in het Nederlands)
Leuke fotoserie van een korte reis door Niger (Niamey en Téra) in het najaar van 2003 voorzien van korte teksten. Tevens verbinding naar Engelstalig informatie over Niger uit de Lonely Planet.

Afrikatour algemene informatie en impressie (in het Nederlands)
Korte algemene informatie over geografie, bevolking, de overheid, economie en nog enkele andere zaken. Daarnaast toeristische informatie met foto's. Deze stek is van twee mensen die graag en veel door Afrika reizen, klik hier voor de stek met navigatie.

Recept(en) uit Niger (in het Nederlands)  [hersteld]
Deze webstek bevat drie recepten
die zeker de moeite waard zijn om uit te proberen. Of het allemaal typisch Nigerijnse recepten zijn is een tweede. De Tuo komt denk ik nog het dichts in de buurt.  Beheerst u het Frans een beetje, dan kunt u deze webstek bezoeken, en voor degene die het Engels machtig zijn kijk hier.


 

 

Engelstalig

Steden, dorpen en regio's in Niger (in het Engels)
Vindsteden, dorpen en regio's in Niger en verkrijg de actuele weersinformatie (wolkbedekking, regenval en temperatuur. 

Staatsmannen en Staten van Niger (in het Engels)
Een chronologische lijst van staatsmannen sinds 1900 is te vinden op deze stek. Deze geeft eveneens een overzicht van enkele belangrijke traditionele staten die in het prekoloniale Niger hebben bestaan: de Dosso staten, de belangrijkste Hausa staten, de resten van het Songhay-rijk, en de Berber Sultanaten van Aïr. Natuurlijk vindt u hier ook de huidige en oude koloniale vlag, de teskt en musiek van het huidige volkslied en de tekst van de huidige grondwet (in het Frans)
.

Ambassade van Niger in de Verenigde Staten van Amerika (in het Engels) [hersteld]
Naast informatie over de ambassade en consulaire zaken, een profiel van Niger, de overheid en haar instituten, nieuws uit Niger en vakantiedagen in Niger. Ook is informatie opgenomen met betrekking tot het zakenleven en het geldwezen, en over reizen en het toerisme. En er zijn natuurlijk veel verbindingen naar andere interessante stekken.

Vrienden van Niger (in het Engels)
FON (Friends of Niger) informatie en nieuwsbrief, alsook schitterende foto's, actuele en algemene weersinformatie, en veel verbindingen naar andere stekken over Niger.

VS CIA Feitenboek over Niger (in het Engels)
Korte actuele informatie over de geografie, de demografie, de overheid, de economie, het transport, militaire zaken en internationale zaken.

Wereld Bank over Niger (in het Engels)
Ontwikkelingsindicatoren voor Niger, een landenoverzicht, en informatie over de WB-projecten, gegevens, publicaties en nieuws over Niger.

Wereld Cultuur Encyclopedie over Niger (in het Engels)
naast de algemene informatie bevat deze stek informatie over (a) geschiedenis en  and etnische relaties, (b) steden, architectuur en ruimtegebruik, (c) voedsel en economie, (d) sociale gelaagdheid, (e) politieke leven, (f) sociale omstandigheden en veranderingsprogramma's, (g) man-vrouw en maatschappelijke positie, (h) huwelijk, familie en verwantschap,
(i) socialisering, (j) etiquette, (k) religie, (l) medicijnen and gezondheidszorg, en enige kleine onderwerpen.

US Africa.org over Niger (in het Engels)
De stek geeft basis informatie over economie, historie, kunst en cultuur in Niger, alsook fotoalbums, een activiteitenkalender en veel verbindingen naar stekken over Afrika.

Krissa Peace Corps Pictures (in het Engels)
Negen fotoalbums met meer dan 200 foto's elk met een korte beschrijving. De foto's zijn genomen in de periode 2001-2003. Sommige zijn meer persoonlijk andere laten de schitterende gebouwen zien, zoals de moskee in Niamey, of mooie landschappen, interessante mensen en bijzondere gebeurtenissen zoals een kamelenrace.

Shannonigans aantekeningen uit Niger (in het Engels)
Vakantiedagboek over een vier weken durende trip in Niger. Behandelt verschillende onderwerpen zoals taal en communicatie, transport in Niamey, Tapoa, Parc W. Aardige plaatjes en waarschijnlijk goed om te lezen als je van plan bent als rugzaktoerist door Niger te reizen.

Een zoektocht naar de voorouders
Een glimp van een onbekend verleden (in het Engels)
In Augustus 2003 schreef de Miami Herald columnist Leonard Pitts een ontroerend verhaal over het gebruik van de "African Ancestry DNA-testing" mogelijkheid om de herkomst van zijn voorouders te bepalen. Hij vond uit dat zijn moeder afkomstig was van de Songhay bevolking uit Niger. Zijn vader had zijn wortels bij de Mende uit Sierra Leone. Afgelopen juli ging hij naar Niger en Sierra Leone. Sarah J. Glover, photografe van de Philadelphia Inquirer begeleide hem. Dit is hun verhaal.
(verbinding beschikbaar via deze webstek)

De Azawakh sahel honden (in het Engels) [hersteld]
De Azawakh doet denken aan de jachthonden uit het Midden Oosten en Noord Afrika die jagen op zicht. Maar er zijn duidelijk en subtiele verschillen. Bekijk de foto's van de honden in hun natuurlijke omgeving in Niger hier.


 

 

Franstalig

Sylvain Ernest over Niger (in het Frans)
Mooie stek met informatie over de geografie, de bevolking en het klimaat. Er zijn tevens veel foto's op deze stek en twee verhalen. Één over een reis naar Ténéré en één over het drinken van thee. Verbindingen naar andere stekken zijn beschikbaar.

Denis over Niger (in het Frans)
Vrolijk opgezette webstek die tijdelijk uit de lucht is geweest, maar gelukkig weer terug is. Informatie over Niger, Niamey en de Nigerijnen, verluchtigd met vele foto's.

MEVHYSA  over invloed van hydrologie op watervoorraden in Niger
(in het Frans)
Interessante thema stek van de werkgroep "Mechanismenvan hydrologische variabiliteit in de semi-aride zone". Verschillende studies worden en zijn uitgevoerd sinds 1991 in de Niamey regio. Deze stek heeft ook enkele pagina's voor niet-wetenschappers onder ons met mooie foto's:
klik hier. [Op dit moment niet beschikbaar]

Verenigde Naties in Niger (in het Frans)
Historische en huidige VN programma's en projecten in Niger.

De familie Abdoulmoumine (in het Frans)
Familiewebstek van een familie afkomstig uit Dosso (Niger), met korte familie historie

De vijfde spelen van de Gemeenschap van Franstalige (in het Frans)
alternatief: NIGER1.COM
Informatie en schitterende foto's van de Spelen gehouden in Niamey, Niger, in december 2005.
Ga naar de "Gallerie Images" en selecteer "Images du Niger", klik op de eerste foto om deze te vergroten en gebruik de pijl om naar de volgende te gaan.
 

Mali
 

Nederlandstalig

Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken "Mali" (in het Nederlands) [hersteld]
Veel onderwerpen kort en zakelijk belicht, naast de basisinformatie zoals ook vermeld op andere stekken onderwerpen zoals milieubeleid, betrekkingen met de Europese Unie en met Nederland in het bijzonder, en tot slot de belangrijkste kamervragen.

Recepten uit Mali (startpagina in het Nederlands)
Enkele recepten van zoet tot hartig en van voorgerecht tot nagerecht. De recepten zijn soms in het Engels, Duits of Frans.

 

Engelstalig

Africa Guide (in het Engels)
Een stek over Mali, mensen en cultuur.

VS CIA Feitenboek Mali (in het Engels)
Korte actuele informatie over de geografie, de demografie, de overheid, de economie, het transport, militaire zaken en internationale zaken.

Ambassade van Mali in de Verenigde Staten van Amerika (in het Engels) [hersteld]
Naast informatie over de ambassade en consulaire zaken, een profiel van Niger, de overheid en haar instituten, nieuws uit Mali. Ook is informatie opgenomen met betrekking tot het zakenleven en het geldwezen, en over reizen en toerisme. En er zijn natuurlijk veel verbindingen naar andere interessante stekken.

Wereld Bank over Mali (in het Engels)
Ontwikkelingsindicatoren voor Mali, een landenoverzicht, en informatie over de WB-projecten, gegevens, publicaties en nieuws over Mali.

Wereld Cultuur Encyclopedie over Mali (in het Engels) [hersteld]
naast de algemene informatie bevat deze stek informatie over (a) geschiedenis en  and etnische relaties, (b) steden, architectuur en ruimtegebruik, (c) voedsel en economie, (d) sociale gelaagdheid, (e) politieke leven, (f) sociale omstandigheden en veranderingsprogramma's, (g) man-vrouw en maatschappelijke positie, (h) huwelijk, familie en verwantschap,
(i) socialisering, (j) etiquette, (k) religie, (l) medicijnen and gezondheidszorg, en enige kleine onderwerpen.

Universiteit van Pennsylvania over Mali (in het Engels)
Een stek met relevante verbindingen met betrekking tot Mali.

US AID over Mali (in het Engels) [hersteld]
Stek met informatie over de strategie en missie van US AID in Mali, landenprogramma, achtergronden en verbindingen.

Africa Geography Mali (in het Engels)
Informatie over historie & bevolking, de rivier de Niger, Timboektoe & Djenne, en de Dogon en de Bandiagra wand.

 
 


 

Overige verbindingen

Taal

taal.pagina.nl (in het Nederlands)
Meer verbindingen naar stekken over taal

taal-cursus.pagina.nl (in het Nederlands)
Interesse in een cursus in een andere taal ? Op deze stek vele verbindingen naar allerlei cursussen.

Afrika op Leren.nl (in het Nederlands)
Overzicht van Nederlandse en Engelstalige verbindingen over Afrika.

Andere Talen op Leren.nl (in het Nederlands)
Serie verbindingen naar niet al te gangbare talen op de wereld.

Overzichten

Afrika Multicultureel (in het Nederlands)
Overzicht van verbindingen naar websteks over Afrika gerangschikt per onderwerp.

Africa Server (in het Nederlands)
De modules op de Africaserver zijn thematische hoofdstukken waar u meer informatie kunt vinden over een bepaald onderwerp.

 Laatst herzien: zondag 26 februari 2012