11.E. Oefeningen

U wordt geadviseerd om de oefeningen uit te printen en de tabellen in te vullen.  De oefeningen zijn opgenomen als aparte bladzijde, het overige deel van de les wordt dus niet uitgeprint.
Uw antwoorden kunt u controleren met behulp van het antwoordenboek.


Oefening Vertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Ay gonda hay fo ay ga ba ay ma no ni se.  
Ma kaa ne hal'ay ma ni no nd'a.  
Ni na haamo day, wala?  
Oho, ay day.  
Ma haamodin fay, a ma te kanandi.  
Fati du nga ba za susub'o  

Terug


OefeningVertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Iri ma koy Niamey suba.  
Nda iri di taamu hanney, iri g'i day.  
Hawa kayne ga ba nga ma koy iri banda zama a ma tafe bi day.  
In da nin ga fula day suba.  
Tako fo go Goudel kwaara kan gonda tayla.  
Hassan ne takwa te a se kway da mudun, amma a sinda  nooru kan g'a bana.  
A n'i jisi hal'a ma du  nooru.  

Terug


 
OefeningVertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Ay baba koy naruyan bi fo.
[naruyan = reis]
 
Man n'a koy?  
A ne way, nga koy Gao zama nga ma salan da boŋkoni.  
I ne  noorukoy bobo go yongo.  
Ay na wayboro fo bay kan koy naruyan.  
A te habu hinza Lamorid, wodin banda a koy Dosso.  

Terug


 
OefeningVertaal naar het Nederlands
Djerma Nederlands
Kwaarakoy hanno si yadda borey ma tali te kwaara ra, zama tali si bori.  
Irikoy si yadda nda tali, hal'abada.  
Amma Irikoy Izo ga tali kulu yafa boro se kan g'a naney a ga.  
Yafayan wo mo, a go no hal'abada.
[yafayan = vergiffenis]
 
May no ka kuso dake tablo boŋ?  
Hassan no, zama ay ci a se a m'a dake nodin.
[nodin = daar op die plaats]
 
To, ni m'a kaa nodin.  
M'a jisi ganda, fu meyo ga.  

Terug


 
OefeningVertaal naar het Djerma: Er is ... / Het is ...
Nederlands Djerma
Het is de meester van het huis bij markt.  
Er is een krachtpatser op de weg.  
Er zijn vier ruiters bij dat huis.  
Er is een persoon met een lange broek in het veld.
[let op Djerma zinsconstructie wijkt af !]
 
Er zijn drie slager in mijn auto.  
Er zijn veel reizigers (= reiseigenaren) die naar ons dorp kwamen.  

Terug


 
OefeningVertaal naar het Djerma: Waar is ...
Nederlands Djerma
Waar is de schrijver die een rode hoed heeft?  
Waar is de éénogige (= eigenaar van één oog) kok ?  
Waar is de brood maker die het me zal vertellen?  
Waar is een wreker die mij komt redden?  

Terug


 
OefeningVertaal naar het Djerma: Gebieden wijs
Nederlands Djerma
Leg de broek op de stoel. (gebruik "ga").  
Laat hem het schaap redden van de leerlooier.  
Jullie, scheid de schapen van de geiten.  
Laat hen bij nacht reizen en niet bij dag.  
Zeg hem dat je het niet terugbetaald, nooit.  
Als je de eigenaar van dit veld ziet, zeg hem te komen.  
Mijn blouse is gescheurd.
[gescheurd zijn = pati]
 
Neem het mee naar de kleermaken zodat hij het vandaag kan naaien.  
Als jij naar mijn huis gaat, zul je mijn zwarte hoed zien.  
Laat hen je gezondheid horen.  
Laat niemand het wegpakken.  

Terug

 Laatst herzien: 08 februari 2012