15.E. Oefeningen

U wordt geadviseerd om de oefeningen uit te printen en de tabellen in te vullen.  De oefeningen zijn opgenomen als aparte bladzijde, het overige deel van de les wordt dus niet uitgeprint.
Uw antwoorden kunt u controleren met behulp van het antwoordenboek.

  • Oefening 1   Vertaal naar het Nederlands: het werkwoord-verbindingsvoegwoord
  • Oefening 2   Vertaal naar het Nederlands: een gesprek 1
  • Oefening 3   Vertaal naar het Nederlands: een gesprek 2
  • Oefening 4   Vertaal naar het Djerma: boodschappen doen
  • Oefening 5   Vertaal naar het Djerma: het werkwoord-verbindingsvoegwoord
  • Oefening 6   Vertaal naar het Djerma de jacht
  • Oefening 7   Vertaal naar het Djerma: slechte eieren
  • Oefening 8   Vertaal naar het Djerma: de misoogst

Oefening 1  Vertaal naar het Nederlands:
het werkwoord-verbindingsvoegwoord
Let op er zijn vaak meerdere vertalingen mogelijk, het voorbeeld hier geeft de structuur.
Djerma Nederlands
I goro ga fulanzam.  

 

Ma dangey ga maa.  

 

A zuru ga koy ga di.  

 

A zuru ga koy di.  

 

Ma koy ga fu meyo daabu.  

 

 

Borey ga maa Almishu baro ga Irikoy fonda suban.  

 

 

 

Ni kaŋ ga ni boŋ maray?  

 

 

Ma dangey hala ni ma maa

(vergelijk met de tweede zin)

 

 

Terug


Oefening 2  Vertaal naar het Nederlands: een gesprek 1
Djerma Nederlands
Aysa: Ifo se no wandiyo wo kaa kwaara sohon?  

 

 

 

Kadiija: A kaa zama a ga ba ay ma nga boŋ hamno turu.  

 

 

 

Aysa: Haba? Ay mana bay ni ga wani turuyan.  

 

 

 

Kadiija: Oho. Za ay go zanka, ay nya g' a te.  

 

 

 

Sohon ay mo g' a te wayboro se.  

 

 

 

Aysa: Man ni nya go sohon?  

 

 

Kadiija: A si fu; a koy hala Table, Filingue hare.  

 

 

 

Za habu hinka no a koy.  

 

 

Aysa: Ifo se no a koy nodin?  

 

 

Kadiija: Ni mana bay ay kayne ga ba ga hay?  

 

 

 

Aysa: Ay mana bay.  

 

Ni man' a ci ay se.  

 

 

Terug


 
Oefening 3  Vertaal naar het Nederlands: een gesprek 2
Djerma Nederlands
a: Madame a gay ay mana di nin.  

 

Manan ni ga kaa ga di ay watikulu; amma sohon ni ga te handu wala hinza ni si kaa.  

 

 

 

 

b: Ay coro, ni ga cim!  

 

 

Ay gay ga fay nin.  

 

 

Amma ni mo, ni mana bay ay izey kulu sinda baani?  
a: Jam!  

 

Ifo ga du ey?  

 

 

b: To, i gahamey kulu ga koron gumo.  

 

 

 

I si ba ŋwari mo.  

 

 

Amma sohon i te dama.  

 

 

a: Madala !  

 

b: Irikoy ma tonton baani !  

 

 

a: Amin !  

 

Terug


 
Oefening 4  Vertaal naar het Djerma: boodschappen doen
Nederlands Djerma
Deze ochtend vertelde mijn vader me te komen en hem te zien in Niamey, omdat hij morgen niet hier kan komen.   

 

 

 

 

 

Ik wil dat jij naar de markt gaat en voor 150 Franc schapenvlees voor me koop en voor 75 Francs bananen.

let op: .. gaat en koopt ...

 

 

 

 

 

Kies bananen die goed en rijp zijn(*), omdat ik ze vandaag wil eten.

(*) kan nin ga bori

 

 

 

 

Hier is het geld.  

 

Als er iets over is, je mag het hebben(*).

(*) sambu

 

 

 

Terug


 

Oefening 5  Vertaal naar het Djerma:
het werkwoord-verbindingsvoegwoord
Djerma Nederlands
Ga hier zitten en lees me je brief voor.  

 

 

Leen me 200 francs; ik zal het je terugbetalen aan het einde van de maand(*).

(*) als de maand sterft

 

 

 

 

 

Wij gaan naar Goudel om te zien of we een paard kunnen huren.  

 

 

 

 

Kom terug en sluit de deur.  

 

 

De vrouw kapte deze jonge vrouws haar.  

 

 

 

Terug


 
Oefening 6  Vertaal naar het Djerma: de jacht
Nederlands Djerma
Hama: Yusufu leen me je geweer.  

 

 

Yusufu: Ik kan je het niet lenen, omdat mijn broer het heeft.  

 

 

 

 

Hama: Heeft je broer een jachtvergunning(*)?

(*) jachtpapieren

 

 

 

 

 

Yusufu: Nee, maar ik heb hem mijn vergunning geleend.  

 

 

 

 

Hama: H ! Pas op dat ze jullie beide niet in de gevangenis zetten !  

 

 

 

 

Terug


 
Oefening 7  Vertaal naar het Djerma: slechte eieren
Nederlands Djerma
Een vrouw kwam gistermiddag naar mijn huis om eieren te verkopen.  

 

 

 

 

Ik deed ze alle in water, maar ik kan zelf niet n vinden die goed was.  

 

 

 

 

 

Vandaag zal ik naar het dorp gaan en zien of ik enkelen kan vinden die goed zijn.  

 

 

 

 

 

Terug


 
Oefening 8  Vertaal naar het Djerma: de misoogst
Nederlands Djerma
Heb je goed geboerd dit jaar ?  

 

 

Nee, we hebben niet veel gierst verkregen.  

 

 

 

Ik denk dat ik geld zal moeten(*) lenen

(*) zoek "tilas" op in Les 10

 

 

 

 

Zo niet dan zullen we dit jaar niet veel voedsel krijgen.  

 

 

 

 

Afschuwelijk !  

 

Wel, moge God het jou geven.  

 

 

Terug

 Laatst herzien: 05 februari 2012