16.E. Oefeningen

U wordt geadviseerd om de oefeningen uit te printen en de tabellen in te vullen.  De oefeningen zijn opgenomen als aparte bladzijde, het overige deel van de les wordt dus niet uitgeprint.
Uw antwoorden kunt u controleren met behulp van het antwoordenboek.

Soms staat tussen haakjes een aanwijzing die kan helpen bij de vertaling, soms wordt hulp geboden via een voetnoot.


Oefening 1  Vertaal naar het Nederlands: deel 1
Djerma Nederlands
Ay jin ka Zarma foy ηwa.  

 

A ga kaan, amma i ga tonko daη a ra hal manti mosso.  

 

 

 

Yadin ga, ay si hin ga ηwa ibobo; ay meyo ga wong' a se.  

 

 

 

   
Bi zanka fo go no ga kand' iri se wa, butel fo.  

 

 

A mana haggoy hal a ma bori, kala butel wo kaη ka bagu.  

 

 

 

 

Wa kulu mun.  

 

A ne: Wi za, ay te bonfutey hunkuna !  

 

 

Terug


Oefening 2  Vertaal naar het Nederlands: deel 2
Djerma Nederlands
Ay mana ho hala ni jin ka kaa; wi za ni go ne za bi.  

 

 

 

Boro kan si ga di d' a moy hinka, i ga ne a se danaw; ammo boro kan ga di da mo fo, i ga ne a se mo fo koy.  

 

 

 

 

 

Wandiyadin maray da kusa; naη i m' a safar sohon, za a mana te hinni.  

 

 

 

 

Ay ne ha: a ma kaa suba susubey nda hiney hal ay m'a safar.  

 

 

 

 

Zanka kan wayboradin kande, a sinda baani, ba kayna.  

 

 

 

 

Ifo ga du a ?  

 

To. A ga koto, a ga yeri, a ga koroŋ, a nina ga luttu mo.  

 

 

 

 

Terug


 
Oefening 3  Vertaal naar het Djerma: deel 1
Nederlands Djerma
Ik zei hen de deur van mijn huis (mijn huisdeur) dicht te doen; hebben ze dat gedaan ?  

 

 

 

Nee, zij hebben het nog niet gedaan.  

 

 

Ik ben gekomen om medicijnen te zoeken.  

 

 

Wat is er aan de hand met jou?  

 

 

Ik sliep niet afgelopen nacht en deze ochtend ik voel me niet goed (ik heb geen gezondheid) !  

 

 

 

   
Heb je kans gezien om de brief te lezen die je deze ochtend hebt gekregen ?  

 

 

 

Ik heb hem nog niet gelezen, maar ik zal het nu doen.  

 

 

Wat stond erin
   (wat zei het)?
 

 

Er stond in (het zei) dat mijn jongere broer uit een boom was gevallen en zijn been heeft gebroken.  

 

 

 

Dat is verschrikkelijk !  

 

Konden ze het herstellen ?  

 

Ja, ze hebben het in gips gedaan (blanke mans klei).  

 

 

Terug


 
Oefening 4  Vertaal naar het Djerma: deel 2
Nederlands Djerma
Je vader zei dat hij vroeg zou komen, maar ik heb hem nog niet gezien.  

 

 

 

 

Waarom is dat ?  

 

Wel, hij is niet gekomen, omdat hij zijn paard niet vond totdat de zon heet was.  

 

 

 

 

Hij zal een andere dag komen, zo God het wil.  

 

 

 

Terug


 
Oefening 5  Vertaal naar het Djerma: deel 3
Nederlands Djerma
Gooi dit vlees weg, omdat als iemand het eet hij ziek zal worden (zal zijn).  

 

 

 

 

Het was koud afgelopen nacht en deze ochtend hoest ik behoorlijk.  

 

 

 

 

Ik zag een blinde man die alle dorpelingen kent.  

 

 

 

Gisteren toonde hij me de weg toen ik naar Boubon ging.  

 

 

 

 

Hij woonde altijd (vroeger verbleef hij gewoonlijk[1] ) in Tondi Biya, maar nu kun je hem elke dag zien op de markt van Niamey.  

 

 

 

 

 

[1] = vroeger verbleef hij gewoonlijk; gewoonlijk =  doona 

Terug


 
Oefening 6  Vertaal naar het Djerma: deel 4
Nederlands Djerma
Dit kind voelt zich niet lekker (is niet gezond), omdat hij veel Doum dadels (kangaw-ize) heeft gegeten.  

 

 

Kom en drink dit medicijn.  

 

 

 

Kom op, drink nogmaals.  

 

 

Is hij nog niet beter ?  

 

 

Hij moet hier blijven tot de namiddag.  

 

 

Neem hem nog niet mee naar huis.  

 

 

Terug

 


Laatst herzien: 05 februari 2012