5.E. Oefeningen

U wordt geadviseerd om de oefeningen uit te printen en de tabellen in te vullen. De oefeningen zijn opgenomen als aparte bladzijde, het overige deel van de les wordt dus niet uitgeprint.
Uw antwoorden kunt u controleren met behulp van het antwoordenboek.

  • Oefening 1 Vertaal het verhaal naar het Nederlands
  • Oefening 2 Vertaal naar het Nederlands
  • Oefening 3 Vertaal het verhaal naar het Djerma
  • Oefening 4 Vertaal naar het Djerma: onvoltooid tegenwoordige tijd, gewoon en duurvorm


Oefening 1 Vertaal het verhaal naar het Nederlands
Djerma
Nederlands
Boro dunguriyo fo go no ga dira fonda ra.  

 

Goudel boro no.  

 

A go koy habu bene.  

 

A kaa habo ra.  

 

Habo ra hab'izey go no.  

 

Goudel bora ne: Ay ga day goroŋo fo.  

 

(Bora ne nga ga goroŋo fo day.)  

 

A di hab'ize fo.  

 

Hab'izo gonda goroŋo taci.  

 

Afo i ra (= Één van hen) goroŋgari no.  

 

A ga beri no.  

 

Goudel bora n'a day.  

 

A kond'a fu.  

 

A ne hunkuna nga gonda nga hab'ize.  

 

A ne: Araŋ di ay goroŋgaro, wala?  

 

A ga beri.  

 

TerugOefening 2 Vertaal naar Nederlands
Djerma
Nederlands
Musu beri ga futu.  

 

Fonda ga tafey.  

 

Fu fo ga kankam.  

 

Iri gonda fu kankamanta.  

 

Fu kankamanta no.  

 

A ga furo fu kankamanta ra.  

 

Bari kayna ga futu.  

 

Iri maa musu beri hinka jindey.  

 

Ni ga konda hay fo Monsieur do.  

 

Ni ga kande yo hinka.  

 

Suba ay ga yo fo day.  

 

Yo ga ku no; a ga beri mo.  

 

Boro ga bari kaaru, da farka, da yo, da haw.  

 

A ban, wala?  

 

Haŋ'a.  

 

Bero go no mo.  

 

A na hari kayna ceci.  

 

A dira fondo kuko boŋ.  

 

Niger laabo ga tafey.  

 

Goroŋo kayniyo, goroŋ'ize no.  

 

Fu meyo (= the door) ga hay.  

 

A furo me hayyanta ra.  

 

Alboro kuku fo kande hay fo.  

 

Iri maa goroŋgari jinde mo.  

 

I go no ga hen.  

 

TerugOefening 3 Vertaal het verhaal in het Djerma
Nederlands
Djerma
Ik ga morgen naar jouw land.  

 

Overmorgen vertrek je.  

 

Hij heeft twee ezels thuis.  

 

De dorps markt is groot.  

 

Zij verlieten de grote mark.  

 

Zijn auto (= mota) raakte een kleine hond en hij doodde hem.  

 

 

Het is een smalle weg.  

 

Het huis is hoog en breed.  

 

De valse (slechte) kat klom op de tafel, hij at mijn kleine vogel.  

 

 

In het begin van de middag gaat men (iemand) zijn huis binnen en legt zich te ruste.  

 

 

Een lage man bereed een klein paard.  

 

Eergisteren zochten zij de weg naar huis en zij zagen hem.  

 

 

Iemand in ons dorp (ons dorp iemand) heeft een hengst, twee merries, een ram, acht ooien en drie koeien.  

 

 

TerugOefening 4a Vertaal naar het Djerma:
'De kleine man ..' (duurvorm onvoltooid tegenwoordige tijd)
Nederlands
Djerma
De kleine man gaat zitten.  

 

De kleine man loopt de weg af.  

 

De kleine man is werk aan het doen.  

 

De kleine man komt het huis uit.  

 

De kleine man zoekt de weg naar huis.  

 

De kleine man berijdt een ezel.  

 

De kleine man brengt iets; het is een hen.  

 

De kleine man neemt een groot schaap mee naar zijn vrouw.  

 

 Oefening 4b Vertaal naar het Djerma:
'Elke dag ... ik ....' (onvoltooid tegenwoordige tijd, gewoon)
Nederlands
Djerma
Elke dag eet ik voedsel.  

 

Elke dag doe ik werk bij mij thuis.  

 

Elke dag drink ik water.  

 

Elke dag zie ik iets.  

 

Elke dag hoor ik kinderstemmen.  

 

Elke dag houd ik van jullie.  

 

TerugLaatst herzien: zondag 22 januari 2012