De Djerma cursus "Cawyan Zarma sanni"

Inhoud


Structuur

De cursus "Djerma leren" bestaat uit zes met elkaar samenhangende onderdelen:

 

De lessen
De cursus zal uiteindelijk circa 26 lessen omvatten. Elke les begint met een kort verhaal in het Djerma of een bepaald thema. Daarna worden de nieuwe woorden geÔntroduceerd en enkele grammaticaonderwerpen behandeld. De nieuwe woorden zijn gerubriceerd in drie lijsten, werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en overige woorden. Behalve de betekenis van de woorden is ook een indicatie van de uitspraak gegeven. De uitleg hierover vindt u in de uitspraakgids. Elke les eindigt met enkele oefeningen om de nieuwe woorden en de nieuw geleerde grammatica te kunnen oefenen. Voor de eerste vier lessen zijn er interactieve oefeningen.

In de eerste tien lessen is er, voordat de grammatica wordt behandeld, meestal eerst aandacht voor de begroetingen. De begroeting bij de Djerma is, net als in vele andere Afrikaanse landen, uitgebreider dan het Nederlandse "Hallo" en "Hoe gaat het?". Men neemt er de tijd voor, het is een belangrijk onderdeel van de communicatie. 

 terug

 

Het interactieve toetsboek
Oefen uw kennis interactief. Op dit moment zijn voor de eerste vier lessen toetsen beschikbaar.

terug

 

Het antwoordboek
Met het antwoordboek kunt u controleren of u de oefeningen juist hebt ingevuld en de behandelde stof hebt begrepen.

terug

De uitspraakgids
De uitspraakgids geeft u een algemeen overzicht van de klanken die in het Djerma gebruikt worden en een indicatie van de uitspraak. Tevens is in deze gids uitgelegd hoe u de indicatie van de uitspraak in de woordenlijsten van de lessen moet interpreteren. Om meer te leren over de uitspraak, kunt u altijd op het 'uitspraakicoontje' klikken.

Natuurlijk is de enige manier om de uitspraak echt onder de knie te krijgen, het in de praktijk uit te proberen en de mensen vragen u te corrigeren.

Om u de gelegenheid te geven aan het gesproken Djerma te wennen zijn in de lessen gesproken teksten opgenomen. U kunt ook kijken en luisteren naar videoclips met moderne liedjes in het Djerma.

Open de Uitspraakgids in een nieuw venster

terug

De grammaticahulp
De grammaticahulp biedt u een overzicht per onderwerp. De meeste onderwerpen worden niet in ťťn keer in een les behandeld. Er is gekozen voor een geleidelijke aanpak. De grammaticahulp biedt u de mogelijkheid het overzicht te behouden. Tevens is aangegeven in welke lessen het onderwerp aan de orde komt.

terug

Het woordenboek
Het woordenboek (Djerma - Engels) maakt het mogelijk snel van bepaalde Djerma woorden de betekenis op te zoeken, zonder te hoeven terugbladeren naar de woordenlijsten in de lessen. In het woordenboek staat wel aangegeven in welke les het woord opgenomen is. Het woordenboek is op dit moment alleen in het Engels beschikbaar. Maar via de referentie naar de les, kunt u indien nodig ook snel de Nederlandse vertaling terugvinden.


terug

 


De spelling van de woorden

De spelling zal zoveel mogelijk aansluiten bij spelling zoals die is vastgelegd eind jaren negentig van de vorige eeuw en zoals die in de literatuur van na 1995 en vooral na 2000 gebruikelijk is.

De in deze webcursus gehanteerde spelling van het Djerma volgde oorspronkelijk het systeem dat in de beschikbare losbladige cursusgidsen is gebruikt (zie verantwoording van de cursus). In 2012 is een start gemaakt om alle spelling zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de gangbare spelling. Alle nieuwe lessen, vanaf Les 16, verschijnen in de nieuwe spelling, waarbij de gebruikte woorden voor zover die voorkomen in eerdere lessen, oefeningen en woordenboek daar ook worden aangepast. Daarnaast zullen de bestaande lessen een voor een worden gecontroleerd en verbeterd. In het woordenboek zal de oude spelling ook vermeld worden tussen { } na de officiŽle spelling.

De auteurs van de oude gidsen vermeldden al dat zij geprobeerd hebben de officiŽle regels te volgen van het Ministerie van Onderwijs van de Republiek Niger (begin jaren '80). Zij gaven ook aan dat er enkele woorden zijn die volgens deze regels op een bepaalde manier moesten worden gespeld, maar die door de meeste Djerma's op een iets andere manier worden uitgesproken. Dit is mede een gevolg van de bestaande verschillen in uitspraak van woorden tussen de verschillende dialecten: het Djerma, het Dendi en het Songhay. Waar zulke woorden voorkomen in de woordenlijsten (en het woordenboek), is dit aangegeven met een tilde tussen haakjes (~). Tevens is dan aangegeven hoe deze woorden wel uitgesproken moeten worden, aangezien de officiële spelling afwijkt van de uitspraak.
Laatst herzien: zondag 12 februari 2012