Verantwoording
 
Inhoud

  Terug

De webstek

Deze stek heb ik gemaakt met de hulp van mensen die al ervaring hebben in het maken hiervan.
Kees Schotten voorzag me van enkele waardevolle tips over lay-out en webadressen waar handige programma's staan die je in je eigen stek kunt opnemen, zodat ik begin 2004 de webstek op het internet kon zetten.
 
De Javascripts die ik gebruikt heb voor de fotosessie en 'pop-ups' zijn afkomstig van Henk Mengerink webstek. En, tot slot het basisconcept voor de menu's op de verschillende startpagina's (SlideMenu 2.0) is afkomstig van Thomas Brattli.

De eerste aanzet van een interactief oefenboek (in php) is gemaakt door mijn zoon Menno Fraters. Het is de bedoeling deze oefening te verbeteren en later ook voor andere lessen te maken.

De meeste foto's op deze stek zijn gemaakt door mijn vrouw Marianne Dortants en mijzelf in de periode 1983-1986 toen we in Niger werkten. Er zijn ook enkele foto's die gemaakt zijn door mijn moeder, To Schoor, toen zij en mijn vader ons bezochten in 1985.

De geluidsfragmenten in Les 11 van een Djerma sprekende vrouw en foto's daarbij zijn beschikbaar gesteld door Een Vandaag (voorheen Twee Vandaag), waarvoor mijn dank. De video van de 30ste finale van het nationale traditionele worsteltoernooi zijn afkomstig van Bonferey.TV die deze uitzond op 10 maart 2009. De zender is niet langer op internet te vinden.

Zover foto's of plaatjes van anderen gebruikt zijn, is een verwijzing gegeven naar de originele webstek. Foto's of plaatjes zonder referentie zijn afkomstig van een van de drie Cd-rom's waarover ik beschik en die ik gekocht heb bij Bart Smit. Indien één van uw foto's of plaatjes is gebruikt, en u wilt dat deze van deze webstek verwijderd wordt, neemt u dan even contact op en laat mij dit weten. Het betreffende plaatje zal dan worden verwijderd.

Terug

De cursus

De basis voor de cursus is de losbladige cursus "Practical method for the study of the Zarma language". Dit is een zeer uitgebreide cursus uit 1970 gemaakt door de Evangelische Baptisten Missie in Niamey.

Een andere bron die ik heb gebruikt voor het maken van deze internetcursus is een losbladige cursus "Frans - Djerma"; de auteur(s) en jaar van publicatie zijn niet vermeld in deze 'Studentengids'. Wel is vermeld dat er ook nog een 'Lerarengids' is en een gids met 'speciale lessen'. Over deze twee gidsen beschik ik niet.

Een overzicht van andere literatuur die ik raadpleeg voor het maken van de cursus staat hieronder. Maar ik wil daarvoor eerst Sandra Bornand danken voor het me toesturen van een van haar boeken en enkele van haar artikelen en Alhaji Somaco Pastor voor het corresponderen met mij in het Djerma, het controleren van enkele teksten, zijn suggesties voor verbetering en het geven van de Djermavwoorden voor enkele moderne termen.

  Terug

 Literatuur van voor 1995
 • Ducroz, Jean-Marie, en Charles, Marie-Claire  (1982) L'homme Songhay tel qu'il se dit chez les Kaado du Niger.
 • Ducroz, Jean-Marie, en Charles, Marie-Claire (1978) Lexique Soney (Songhay) - Français. Parler Kaado du Gouroul. L'Harmatan, Paris, France.
 • Olivier de Sardan, Jean-Pierre (1984) Les sociétés Songhay-Zarma (Niger - Mali). Chefs, guerriers, esclaves, paysans... Éditions Karthala, Paris, France.
 • Surugue, Bernard  (1972) Contribution a l'étude de la musique sacrée Zarma-Songhay (République du Niger). Études Nigériennes no. 30. Centre Nigérien de Recherches en Sciences Humaines, Niamey, Niger.
 • Tersis, Nicole (1982) Le Zarma (République du Niger); Étude du parler Djerma de Dosso. Publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique. SELAF, Paris, France.
 • Tersis, Nicole (1981) Économie d'un système. Unités et relations syntaxiques en Zarma (Niger). Publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique et de l'Agence de Coopération Culturelle et Technique. SELAF, Paris, France.

  Terug

Literatuur van 1995 en later

 • Bornand, Sandra, (2006) Parlons Zarma. Une Langue du Niger. Een boek over de taal en cultuur van de Djerma.
 • Bornand, Sandra (2005) Le discours du griot généalogiste chez les Zarma du Niger. Een studie over de verhalenvertellers in de Djerma-Songhay regio.
 • Harrison, Byron, Harrison, Annette, Rueck, Micheal J. (1997)  Southern Songhay Speech Varieties In Niger. A Sociolinguistic Survey of the Zarma, Songhay, Kurtey, Wogo, and Dendi Peoples of Niger. SIL International. Dit is een studie over de zuidelijke Songhay dialecten in Niger (in het Engels; pdf-bestand overhalen).
 • Heath, Jeffrey (1998), drie woordenboeken met verschillenden Songhay dialecten gepubliceerd in de serie 'Langues d'Afrique' by l' Harmattan
  • Heath, J. (1998a) Dictionnaire Songay - Anglais - Français. Tome I Koyra chiini
  • Heath, J. (1998b) Dictionnaire Songay - Anglais - Français. Tome II Djenné chiini
  • Heath, J. (1998c) Dictionnaire Songay - Anglais - Français. Tome III Koroboro senni 
 • Parker, Philip M. (redacteur, 2008) Webster's Zarma - English thesaurus dictionary. Gepubliceerd door de ICON Group International.
 • Rueck, Michael J., and Christiansen, Niels (2001) Northern Songhay Languages in Mali and Niger. A Sociolinguistic Survey. SIL International. Dit is een studie over de noordelijk Songhay talen in Mali and Niger  (in het Engels; pdf-bestand overhalen).
 • SIL Niger publicaties (2001-2003). Serie van boekjes in het Djerma voor onderwijsdoeleinden, met achterin Franse vertaling.

Terug

 Internet bronnenLaatst herzien: maandag 21 mei 2012