Alfari haalo bare

De tekst van deze inleiding komt uit een boekje met de titel 'Gaham saajawyaη - Hygiène du corps (en langue zarma)' (bladzijden 1, 2, 4 en 5) publiceert door SIL Niger. De tekst is een klein beetje aangepast en de spelling is in overeenstemming gebracht met die gebruikt in deze cursus. Het boekje bevat ook een Franse vertaling van de tekst. Deze vertaling is gebruik in aanvulling op de teksten in het Djerma om een Nederlandse vertaling te maken. Onder de vertaalde tekst is een tabel opgenomen met een letterlijke vertaling van elk woord.

 


 
Alfari's houding is veranderd (vertaling gedeeltelijk gebaseerd op de Franse tekst )

In Alfari's kraal iedereen is vuil. Hun kleding is vuil en gescheurd. Ze zitten op de grond en lopen blootsvoets. Ze zijn altijd vermoeid en ziek.

Een tak van een boom heeft Alfari´s been verwond; de wond zweert en stink. Wat gebeurt er? Alfari heeft een zweer, omdat hij zichzelf niet wast. Hij heeft geen zeep noch ontsmettingsmiddel in huis. Alfari heeft zijn wond niet behandeld en nu heeft hij een zweer.

 

Some day at the health centre, Alfari heard it is dirt that makes him ill.  At the medical centre, the nurse saw immediately the bad habits of Alfari's family. He asked Alfari insistently to participate in a health course. Now, Alfari understood what he should do and he even bought a block of soap.

Now Alfari has changed his attitude; he shows to his children how they have to care for their body. Look how Alfari's family has changed. Their clothing is washed, their bodies are clean and they wear sandals. Their mother is happy.

Terug


 

Alfari's attitude has changed (transcription)

<uap> = particle of uncompleted action, positive, indicative mood
<uan> = particle of uncompleted action, negative, indicative mood
<ucp> = particle of completed action, positive, indicative mood
<ucn> = particle of completed action, negative, indicative mood
<sm> = particle of subjunctive mood or of narrative mood
<pim> = particle of positive imperative mood, plural

Zarma English
Alfari nda nga windo almayaalo kulu no ga ziibi. Alfari / and / his / compound / family / all / <uap> / dirty / .
I bankaarey ga ziibi, i tooru-tooru mo. Their / clothing / <uap> / dirty / , / they / torn-torn / too / .
Ganda laabo ra no i go no fa goro, Down / soil / on / it is / they / <uap> / it is/ <used to intensify expression> / to sit / ,
koyne mo ce-koonu no i go ga dira. again / too / foot-naked / it is / they/ <uap> / <uap>/ to walk / .
Alwaati kulu, farga nda jante[1] ra no i go. Time / all / , / tiredness / and / illness / in / it is / they / <uap> / .
Tuuri kambe na Alfari ca maray, Tree / branch / <ucp> / Alfari(s) / leg / to be injured / .
biyo fumbu ga te jombo. the wound / to smell badly / and / to fester / .
Ifo no go ga te? What / it is / <uap> / <uap> / to do / ?
Alfari te jombo, zama a si nyumay se. Alfari / to have / ulcer / , / but / he / <uan> / to wash oneself / for / .
A sinda saafun, a sinda safari fu. He / to not have / soap / , / he / to not have / medicine / home / .
Alfari mana nga biyo safar, sohon a te jombo. Alfari / <ucn> / his / wound / to treat medically / , / now / ha / to have / ulcer / .
Hanfo, lokotoro kwaara, Alfari maa[2] kaη ziibo no go ga a jantandi[3]. Some day / , /  health centre / , / Alfari / to hear / that / dirt / it is / <uap> / <uap> / him / to make ill / .
Lokotora kwaara, waasi boη no lokotora di Alfari almayaalo haalo. Health centre / , / at once / it is / the (male) nurse/ to see / Alfari(s) / family / bad habits / .
A na Alfari ηwaaray a ma kaa[4] ga hangan baano cawo boη se. He / <ucp> / Alfari / to ask insistently / he / <sm> / to come / and / to listen / health / study / himself / .

Sohon, Alfari faham nda mate[5] kaη nga ga te,

Now / Alfari / to understand / and / the way that / he / <uap> / to do / ,
a na ba saafun fareje boη day. he / <ucn> / even / soap / block / himself / to buy / .

Sohon Alfari haalo bare,

Now / Alfari / attitude / to change / ,
a go ga cabe nga zankey se mate[5] kaη i ga gaham saajaw nda. ha / <uap> / <uap> / to show / his / children / to / how / they / <uap> / body / to care for / with / .
Wa guna mate[5] kaη Alfari almayaalo bare. <pim> / to look / how / Alfari / family / to change / .

Bankaarey go nyumante, gahamey ga hanan, taamu go cey ga.

Clothing / <uap> / washed / , / the bodies / <uap> / clean / , / shoe / <uap> / foots / on / .
Waybora go ga farhan. The woman / <uap> / <uap> / to be happy / .

Spelling in original text
[1] jonte (used in Songhai Djenné; Heath, 1998b)
[2] ma
[3] jontandi (probably derived from jonte, see [1])
[4] ka
[5] mata

TerugLaatst herzien: 05 februari 2012