Logboek

Maart 2012
 • Toevoegen van pagina´s met video´s van de finale van het nationale kampioenschap traditioneel worsten. Aanpassen menu op hoofdpagina, aanbrengen verwijzingen naar de pagina's op alle sport & cultuur pagina's, en op de webstek routekaart.
 • Spellingsaanpassingen in verband met omzetting naar moderne voorkeursspelling (inclusief hiervan afgeleide woorden): cerey wordt ceray; farta wordt fatta; harey wordt haray; ibare to ibar; jiri wordt jiiri; kubey wordt kubay; teji wordt teeji; wete wordt weete; yesi wordt yeesi; zari wordt zaari;
 • Pagina's die zijn aangepast:
  • Hoofdpagina: oud 'nieuws', verwijderd, verwijzing aangebracht naar nieuwe beelden finale in Maradi.
  • Webstek routekaart: bijgewerkt en nieuwe pagina's sinds begin dit jaar toegevoegd en nog enkele eerder vergeten pagina's.
  • Fotosessie worstelen, toernooi in Zinder: verwijzingen naar andere worstel finales aangepast en toegevoegd.

 


Februari 2012
 • Toevoegen van Les 16, inclusief oefeningen en de antwoorden in het Antwoordenboek en bijwerken van de indexpagina's en inhoudsopgaven.
 • Spellingsaanpassingen in verband met omzetting naar moderne voorkeursspelling: cebe wordt cabe; farka (enkelvoud) wordt farkay; nera en nerante worden neera en neerante; ngoya wordt ngoyya;
 • samey wordt samay;
 • Pagina's die zijn aangepast
  • Mini fotowoordenboek Djerma - Nederlands:
   • toegevoegd foto's van danaw (blinde), kangaw (Doumpalm), mo (oog), musu (kat), simbarko (invalide), yo (dromedaris).
   • html-codes en javascripts aangepast aan Firefox eisen
   • in tooltip Nederlandse vertaling gegeven van betreffende Djermawoord.
  • Verwijzingen: volledig herziene pagina met verwijzingen naar andere websteks en documenten.
  • Introductie pagina van de webstek, de taal en de cursus aangepast en verwijzingen gecontroleerd en zo nodig verbeterd. Html-codes en javascripts aangepast aan Firefox eisen.
  • Verantwoording: teksten en literatuurverwijzingen herzien en gereorganiseerd. Webverwijzingen gecontroleerd en verbeterd, html-codes en javascripts aangepast aan Firefox eisen.
  • Begin pagina traditioneel worstelen: regel toegevoegd met 33ste toernooi en referentie met start voorbereiding van het toernooi.
  • Moussa Poussy muziekpagina: verwijzingen hersteld of verwijderd, teksten iets aangepast, nieuwe muziekclips toegevoegd (arné, gossi, nago nago, waino) en html-codes aangepast aan Firefox eisen.  
  • Lijst van foto's op de webstek: toegevoegd: danaw, hansi, gangamizey, kangaw, kwaari, mo (oog), musu, simbarko en yo; html-codes  aangepast aan Firefox eisen
  • Les 1:
   • Volledige controle van de les, spelling van de woorden en verwijzingen, eveneens voor oefeningen en antwoorden en interactief testboek.
   • html-codes en javascripts aangepast aan Firefox eisen
   • foto toegevoegd aan introductie
   • In lijst met zelfstandige naamwoorden verwijzingen toegevoegd naar popups met foto, zowel nieuwe (yo en musu) als bestaande (hansi).
  • Les 10, tabel 10.B.3: extra betekenis hala (totdat), French naar Frans
  • Les 15, tabel bij 15.D.3: extra betekenis To (wel, ...)
  • Oefeningen Les 15: onderwater informaties in 'head'-statements verbeterd, bijv. foutieve verwijzing naar les 13 gewijzigd.
  • introductiepagina van antwoordenboek: verwijzingen naar Les 14, Les 15 en natuurlijk Les 16  toegevoegd.
  • Antwoorden Les 14 en 15: onderwater informaties in 'head'-statements verbeterd, bijv. foutieve verwijzing naar les 13 gewijzigd.

Januari 2012
 • Toegevoegd pagina's met een film over de waffastijl van haarvlechten (turuyaη). Een film van Ibrahim Labo Kalla.
 • Aanvullingen en verbeteringen woordenboek (en woorden in teksten):
  • introductie: literatuurverwijzingen toegevoegd en enkele aanvullende opmerkingen opgenomen over de spelling van Djermawoorden.
  • Aanpassen turi, /o (boom) naar tuuri, /o. Toevoegen samengestelde woorden met tuuri.
  • Toevoegen turi, /o (haarvlecht) en hierop gebaseerde woorden.
  • Verandering van de spelling of andere woorden om ze in overeenstemming te maken met de nieuwe spelling: zibi naar ziibi; bankarey naar bankaarey; alwati naar alwaati; mare(y) naar maray; nyumey naar nyumay; wasi (en andere hiervan afgeleide woorden) naar waasi; ηwarey naar ηwaaray; matekan naar mate kaη; kwara naar kwaara; kwarey naar kwaaray; ta naar taa; karu naar kaaru; sobey naar sobay
 • Pagina's die zijn aangepast:
  • Nijlpaardenjacht: verwijzingen naar uittreksel van de film op genomen. De film zelf is op dit moment niet meer beschikbaar vanwege onenigheid over de auteursrechten. Tevens enkele kleine spelfouten verbeterd.
  • Aan alle cultuurpagina's en de inhoudspagina verwijzing toegevoegd naar pagina met film over haarvlechten.
  • de routekaart van de webstek en indexpagina (no frame): toevoegen verwijzing 'turuyaη'; aantal kleine fouten verbeterd.
  • Logo's aangepast (2012)
  • Startpagina
   • Toegevoegd verwijzing naar ARNIBEL nieuwsbrief in het Djerma.
   • kleine wijzigingen in het ontwerp (subkopje verwijderd; directe verwijzing naar logboek en download toegevoegd aan kop)
   • Javascript om de Tooltips zichtbaar te maken gewijzigd (zie hieronder)
   • 'pagerank' van http://pagerank.rankstat.com verwijderd, omdat deze geen informatie meer verstrek.
  • kaartenpagina's (Mali en Niger): onderwaterteksten bij figuren gecorrigeerd.
  • Lijst met (landbouw)huisdieren en wilde dieren : Latijnse naam 'Bulbucus ibis' veranderd naar 'Bubulcus ibis'
  • Pop ups met foto's van dieren:
   • toegevoegd verwijzingen naar Wikipedia pagina's met informatie
   • toegevoegd (onderwater) coden met meta name="description" en "keywords"
   • script voor herzieningsdatum veranderd en geüniformeerd.
   • tooltips scripts toegevoegd (zie 'gevonden oplossingen' hieronder).
  • Oplossing gevonden om tooltips in Firefox zichtbaar te maken (nu actief op startpagina en pop-ups; andere pagina's zullen volgen):
   • Om de antwoorden bij de lessen zichtbaar te maken met de hier speciaal voor ontwikkelde Javascript tooltips; oplossing gevonden bij webdeveloper.com en het script gekopieerd van doctordirectory.com.
   • Om de onderwaterteksten zichtbaar te maken in figuren als je er met de cursor overheen gaat (attribuut in img tags); oplossing gevonden bij petefreitag.com; gebruik TITLE-tag om de tekst in figuren zichtbaar te maken, naast de ALT-tag.
    Adapted all pop-ups. 

Januari - februari 2011
 • Toegevoegd informatie over traditioneel worstelen
  • Nieuwe pagina's over het 32ste toernooi in Tillabéri in maart 2009
  • Algemene pagina herzien met nieuwe informatie en aangevulde lijst; zowel 31ste als 32ste finale.
  • Bij overige pagina's, inclusief algemene overzichten, verbindingen aangebracht.
 • Aanvullingen woordenboek Djerma - Engels: enkele woorden toegevoegd, 
  • speciale woorden aangeleverd door Somaco Pastor: plaaz, teekujinde sanca, baar, baji neerayan fu, ganda hi, konjiri, dagara,
  • woorden gerelateerd aan doori/dooru, faham, ham, hina, manga,
 • Pagina's die zijn aangepast
  • spelling verandert: labu/labo wordt laabu/laabo
  • verantwoorden, dankwoord voor Sandra Bornard en Somaco Pastor
  • lijst met dieren: aanscherpen van definitie van birŋa en alada, Nederlandse naam voor bessa toegevoegd, alternatieve Latijnse naam voor Adenota kob : Kobus kob.
  • Logo's aangepast (2011)

Januari 2010
 • Toegevoegd aan Grammatica Hulp (startpagina aangepast)
  • Hoofdtelwoorden; tellen en bijvoeglijk naamwoorden van hoeveelheid
  • Rangtelwoorden; bijwoorden van hoeveelheid, uitdrukkingen
  • Tijd, klokkijken
  • Tijd, de week en de dagen
  • Tijd, het jaar, de maanden en seizoenen
 • Pagina's die zijn aangepast:
  • Algemene informatiepagina over worstelen aangepast; zowel inleiding als de lijst.
  • Logo's aangepast (2010)
  • Kleine tekstuele aanpassingen en toevoegingen aan de introductiepagina.
  • Enkele toevoegingen aan de verantwoordingspagina.
  • Tabel 13.D.2 verbeterd naar aanleiding van suggesties van Alhaji Pastor (Antwerpen, België)
   onderstreept: nieuw; doorgehaald: verwijderd; schuin: suggesties nog niet toegepast
   • I si ba ngey nda cere
   • I na nooru fày ngaey nda cera
   • Araŋ doonu cere se wala? (don = Koroboro senni dialect
   • Iri ga salan cere se. We zullen met elkaar praten.
   • Iri ga salan ir nda cera game ra  Wij praten onder elkaar.
   • I go ga cere ckar.
   • Hayey kaŋ borey ŋgey nd' almaney margan cere ra?
  • Veranderingen in spelling
   • soro wordt sorro [keer, maal] en sooro [tweede verdieping]; Les 12.B.3; dictionary
   • noru, noro [geld] wordt nooru, nooro
   • fey [delen] wordt fay
   • taalfouten in Nederlands gecorrigeerd in Les 4
 • Toegevoegde woorden of betekenissen aan 'Dictionary Zarma - English', onder andere:
  caw, farhan, fay, goy, hantum, margan

December 2009
 • Toegevoegde woorden of betekenissen aan 'Dictionary Zarma - English', onder andere:
  burnye, danga, doni, foori, kala, kuna, wallaahi,
 • Verbeteringen
  • Les 7.D.7, figuur met familierelaties, bij vrouw: Bere ouder zus i.p.v. oudere broer, opmaak van figuur scherper.
  • Les 12.D.3, alinea 1, regel 7: gebruikt worden
  • Fotosessie Worstelen: verbinding naar finale Tahoua 2009 toegevoegd
  • Woordenboek (dictionary Zarma  - English)
   • zoekfunctiekeuzen hersteld
   • startpagina verbeterd voor Firefox gebruikers
   • pagina A-B verbeterd

November 2009
 • Toegevoegd pagina's met film over de jacht op nijlpaarden (baŋawi). Een film van Jean Rouch.
 • Nieuwe boekbespreking toegevoegd van boek van Paul Stoller en Cheryl Olkes over de belevenissen van een antropoloog als leerling van een Songay-Djerma tovenaar.
 • Aan Interactief testboek oefeningen van Les 4 toegevoegd.
 • Wijzigingen aangebracht op pagina's met andere boekbesprekingen en culturele clips, toevoegen verbindingen en pagina's geschikt gemaakt voor Firefox. Ook Startpagina, inhoudspagina en routekaartpagina aangepast.
 • Toegevoegd informatie over traditioneel worstelen
  • Nieuwe pagina's over het 30ste toernooi in Tahoua in maart 2009
  • Algemene pagina herzien met nieuwe informatie
  • Bij overige pagina's, inclusief algemene overzichten, verbindingen aangebracht.
 • Startpagina gewijzigd, verbinding via knop naar Taalblog, cursusinformatie en gastenboek. Verbinding naar sport- en cultuurvideo's via foto.
 • Verbeteringen
  • Interactieve testboek
   • opmaakt van de rechter kolom met keuzemenu oefeningen verbeterd voor de drie eerste lessen. Onderwaterinformatie (zichtbaar als aanwijspijltje op nummer staat) verbeterd;
   • Foutmelding door gebruik 'ŋ' gecorrigeerd;
   • Verbetering in terugmelding bij kleine fout in antwoord.
  • Les 1 t/m 4
   • verbindingen gemaakt naar Wikipedia voor toelichting op taalkundige termen;
   • bladspiegel verbeterd (korter, tabellen centreren).
  • Les 2
   • oefening 1, regel 1: Ay na farka fo day
    antwoord: Ik kocht een één / een bepaalde ezel;
   • oefening 1, regel 5: Ay day bari fo da fu fo;
    antwoord: Ik kocht een ezel, een één paard en één huis een dromedaris
    Ik kocht een bepaald paard en huis.;
   • grammatica: persoonsvorm; verboŋnden
   • verbinding naar verklaring (on)overgankelijk werkwoord hersteld.
  • Les 4
   • 4.B.2, regel 2; kleine ; marktwaar (spullen gekocht op de markt).
   • idem, regel 13; levensmiddelen
   • idem, regel 14; medicijnen
   • 4.D.4 nr. 7; Naamwoordelijke Bijvoeglijke bepaling
  • Oefeningen lessen 1 t/m 4:
   • verbinding naar interactief toetsboek hersteld / toegevoegd;
   • bladspiegel verbeterd (korter).
  • Antwoordboek, les 4, oefening 3,
   • regel 5: Er is een groot schaap in Yantala (dorp) en het zijn wij zijn het die het zullen zien.
   • regel 7: Het Hij was hij het die medicijnen bracht naar ons (thuis) bracht.

 


September 2009
 • Verbeteringen:
  • Les 11,
   • 11.D.2, 'gebiedende wijs' in plaats van 'gebieden wijs'; tekst herschreven; verbinding herzien, nu weer actief door koppeling aan Wikipedia
   • 11.D.3, speciale gevallen, nr. 2: vertaling, 'gingen' in plaats van 'ging'
 • Aangepast pagina's
  • Muziekpagina Moussa Poussi: verbinding aangebracht naar juiste YouTube pagina.
  • Startpagina: onderwater teksten verbeterd.
  • Les 11,
   • lay-out aangepast zodat deze geschikt is voor Firefox 3.5.
   • Links naar TweeVandaag webstek omgezet naar EénVandaag

 


Februari 2009
 • Toegevoegd een pagina over de yeenandi, de regendans, een Djerma-Sonhay ceremonie van bezetenheid.
 • Veertien referenties naar oude webadres (home.tiscali.nl/djerma) gevonden en vervangen door nieuwe webadres (www.djerma.nl).
 • Aangepast pagina's
  • Doorklik mogelijkheid op fotosessie over worstelen gezet naar pagina met algemene informatie over Nigerijns traditioneel worstelen.
  • Verbinding gemaakt naar yeenandi op alle sportpagina's, index pagina (no frames), routekaart en het inhoudsmenu op de linkerkant van de hoofdpagina aangepast.
  • Nieuws toegevoegd over komende nationale worstelkampioenschap in Tahoua eind februari / begin maart op pagina met algemene info over worstelen.

 


Januari 2009
 • Toegevoegd een pagina met een raadsel met dank aan Ibu Ibrahim; nieuwe woorden toegevoegd aan woordenboek (Engels-Djerma: jandiize, yaasey, handarayize).
 • Toegevoegd pagina's over de Koninklijke sport in Niger, het traditioneel worstelen
 • Aangepaste pagina's:
  • pagina met fotosessie over worstelen, verbonden met andere (nieuwe) worstelpagina's
  • pagina met routekaart, verbinden naar nieuwe worstel pagina's, Les 15, pagina´s  met raadsel en Djerma muziek/ en dansvideo's.
  • pagina met inhoudsmenu op de linker kant van de hoofdpagina.
  • index op pagina 'zonder frames' inhoudsopgave aangevuld en enkele tekstuele toevoegingen.
  • Beeldmerk aangepast in verband met jaarwisseling
  • Wass Wong pagina, enkele taal- en stijlfouten gecorrigeerd. Nieuwe informatie opgenomen en extra video en verbindingen naar andere websteks toegevoegd.
 • Nieuwe verbindingen toegevoegd en alle bestaande verbindingen gecheckt. In geval een verbinding niet meer actief is en geen vervanging kon worden gevonden dit vermeldt.

September 2008
 • De Moussa Poussy pagina aangepast naar aanleiding van diens overlijden in juni van dit jaar vlak voor het verschijnen van zijn nieuwe album. Vertaling opgenomen van informatieteksten bij liedjes te beluisteren op zijn webstek.
 • De Mali Yaro pagina aangepast, verbinding naar zijn eigen webstek en informatie over hem bijgewerkt. Verbindingen aangebracht naar twee video's op DailyMotion.
 • Onderwatertekst op muziekpagina's vertaald naar Nederlands.

 


April 2008
 • Verbetering in Les 13
  • Toegevoegd aan de lettergreep in de woordenlijsten de klemtoonindicatie (/)
  • lijst B.3: bij uitspraak 'bam ba ta' in plaats van 'ban ba ta',
   en 'mo ro'  in plaats van 'mo ra'.

Maart 2008
 • Nieuwe boekbespreking toegevoegd van recent boek van Yves Bernard over Djerma spreekwoorden.
 • Boekbesprekingen:
  • Bij alle, lay-out verbeterd, duidelijker onderscheid gemaakt tussen bespreking en beschrijving van opbouw van het boek en stukjes Engels omgezet in Nederlands.
  • Verbeteringen in onderdeel 'auteurs', van boek Songhay zoals gesproken door de Kaado van Niger. Ook 'onderwater'-teksten omgezet naar Nederlands.
 • Lay-out van startpagina aangepast. Verbinding naar boekbesprekingen opgenomen en naar informatiepagina over de cursus.
 • Muziekclips Kaidan Gaskia
  • nieuwe clips toegevoegd: A min no berey, Hangane, Irya gokoy en Baby
  • titel en verbinding naar andere clip gewijzigd 'Dix 2 retrouvés' in plaats van 'nouvel ecrita' (zijn wel dezelfde clips).
 • Aanvullen van fotolijst

Februari 2008
 • Djerma muziekclips and dansclips toegevoegd als nieuw onderdeel van de webstek. Dit onderdeel bevat video's met zowel traditionele dans en muziek als moderne muziek en hip-hop. In totaal zijn 10 pagina's toegevoegd met informatie over zangers en groepen die (ook) in het Djerma zingen. In totaal zijn er 26 verbindingen naar videoclips. daarnaast zijn er vier pagina's met traditionele songhay-djerma dansen.
 • Aanvulling van het Djerma - Engels woordenbooek met woorden gerelateerd aan de muziekpagina's, onder andere: taabandisaŋ en so.
 • De introductiepagina van de cursus is verbeterd en aangevuld. De mogelijkheid om door te klikken zijn verbeterd.
 • Verbeteringen en aanvullingen in de Uitspraakgids: letters c en j, en de uitwisselbaarheid van de letter f en h.

Januari 2008
 • Foto´s toegevoegd aan mini fotowoordenboek (danji, dey, duma, hansi, hari) en pop-ups aangemaakt. Tevens toegevoegd verbindingen naar de fotosessies.
 • Controle van verbindingen en repareren van verbroken verbindingen.
 • Toevoegen van een aantal nieuwe verbindingen:
  • Songhay cultuur en taal (in Engels, Frans, Duits en Songhay)
  • Zerma Team (in het Engels), gericht op bekering, maar met mooie foto's en teksten in het Djerma.
  • Azawakh woestijn jachthonden (in het Engels)
  • verbindingen naar de World Culture Encyclopedia (Niger, Mali, en Djerma en Songhay cultuur) (in het Engels)
 • Nieuwe logo's met jaar 2008 opgenomen
 • Woordenboek Zarma - English uitgebreid met woorden gerelateerd aan day en dey
 • Interactief oefenen: oefening 13 van Les 3 uitgebreid met 13b t/m 13d
 • Correcties:
  • Les 11, in D.5 extra voorbeeld (dayko) opgenomen.
  • Les 15, verbinding naar pop-up met wandiyo in woordenlijst gemaakt.

December 2007
 • Toevoegen van Les 15, inclusief de antwoorden in het Antwoordenboek en bijwerken van de indexpagina's.
 • Toevoegen les 3 aan interactief toetsboek
 • Doorloopscherm met nieuws verwijderd (gaf problemen bij andere internet browsers dan Explorer)
 • Directe doorklik optie op startpagina naar fotosessie, en bij elke fotosessie de mogelijkheid om direct naar een andere fotosessie te gaan
 • icoon ontwikkeld voor adresregel (werkt tot nu toe alleen bij andere browsers)
 • twee icoontjes opgenomen naast kop die doorverbinden naar logboek en pagina met CDROM-cursus
 • Nieuw in het Djerma - Engels woordenboek:
  • added sources to introduction page and (partly) codes to translations
  • meaning and example added for wala
  • other word for haŋ'a (aha; source Bornand, 2006)
 • Herzieningen:
  • Les 8, woordenlijst, betekenis gay aangescherpt
  • Les 10, woordenlijst, extra betekenis hala
  • Les 12, woordenlijst, extra betekenis nodin

Januari - september 2007
 • Les 5, toevoeging van woord os (dasi, dasi)
 • Nieuwe verbindingen:
  • stek met informatie over hydrologie in Niger
  • (in het Frans)
  • artikel over de invloed van verwoestijning op conflicten tussen Djerma en Fulani (in het Engels)
  • stek met overzicht van de staatsmannen en staten in Niger (in het Engels)
  • Shannonigans aantekeningen uit Niger (in het Engels)
  • Informatie over Niger door ervaren Afrika reizigers (in het Nederlands)
 • Inhoudsopgave in Dictionary aangepast (toevoegen directe verbinding naar I-toetsboek)
 • Herzieningen:
  • kaa in plaats van gaa in Les 11.D.3, Appositie, voorbeelden: in de aantonende wijs nr. 3.
  • 'als' verwijderd in Les 3, bij punt 2 onder Tabel 3.B1
  • antwoorden les 3 oefening 5:
   • regel 2: spatie toegevoegd tussen 'naar' en 'Yantala'
   • regel 9: 'een paard' wordt 'het paard'
   • regel 13: 'bereed jij' wordt 'bereden jullie'

December 2006
 • Verbetering en uitbreiding van het Interactieve Toetsboek. Meer oefeningen voor Les 1 en nu ook de oefeningen voor Les 2.
 • Inhoudsopgave van onderdeel "De cursus" van het hoofdmenu enigszins aangepast.
 • Jaartal in © aanduiding aangepast.
 • Herzieningen:
  • de term "éénklank" gewijzigd in de officiele term "tweeklank" (diftong) in de uitspraakgids. Tevens verbinding naar WikipediA artikel gemaakt (met dank aan Gabriel Guillory).
  • kleine wijzigingen in algemene introductie pagina

Oktober 2006
 • Toevoegen fotoseries, een over de verbouw van gierst en de ander over de oogst.
 • Toevoegen van Les 14 (herhalingsles), inclusief de antwoorden in het Antwoordenboek.
 • Les 4, introductie, informatie toegevoegd over de actuele Islamitische gebedstijden. Tevens "almari" toegevoegd in de tabel.
 • Nieuwe overhaalversie (1.12.2), hiermee is oefenen zonder internet verbinding nog eenvoudiger.
 • Controle en herziening van verbindingen behorende over Taal en Cultuur. Verloren verbindingen naar artikelen over Niger uit de Miami Herald opgenomen op deze webstek.
 • Herzieningen:
  • spatie toegevoegd na afkortingsteken ( ' ), tenzij gebruikt binnen éénwoord; bijv: m'a wordt m' a, maar fej'ize (lam) blijft hetzelfde. 
  • numbering of section 2.C.6 (was numbered as 2.C.5)
  • les 3, §3.C", punt 2, antwoord moet zijn: "Ni foy ka baan, dey?", in plaats van
   "Ni kani ka baan, dey?" (dank aan Daan Jans)
  • les 5, op twee plaatsen aran naar araŋ
  • les 8 in introductie "hab'izey" gecorrigeerd op twee plaatsen waar dit fout geschreven was.
  • les 8 in introductie "Hama: Ni ma kaa !" in plaats van "Ni maa ka !"
  • les 9, werkwoorden (§B.1), "salan ... boŋ" in plaats van "salan ... bon"
  • les 9, §D.4, "In het Djerma is in de indirecte rede geen verbindend voegwoord nodig", in plaats van "een".
  • Antwoordenboek, les 12 oefening 6 antwoord 2; ~ leven in dat huis.:  ~ goro fuwodin. (zonder "ra")
  • index van grammatica onderwerpen, "yan", term "bijvoegelijk naamwoord" veranderd in "zelfstandig naamwoord". Verder aantal ingangen uitgebreid.
  • Automatische doorverwijzing naar centrale navigatie bij boekbesprekingen verbeterd, alsook stylesrc.

 


September 2006
 • Toevoegen van bespreking van het boek van Sandra Bornand over de taal en cultuur van de Djerma (Parlons Zarma).
 • Toevoegen foto aan fotoserie "Gieten pan" (goed resultaat).
 • Toevoegen interactief toetsboek, oefeningen bij Les 1 gereed. 
 • Herziening van pagina met "Verantwoording"  .
 • Makkerlijker navigeren op de algemene introductiepagina van de cursus, door toevoegen interne verbindingen.

 


Mei -Augustus 2006
 • Toevoegen van les 13, inclusief de oefeningen en de antwoorden.Tevens nieuwe woorden toegevoegd aan de woordenboek (Djerma - Engels) (o.a: werkwoord partikels).
 • Toevoegen van bespreking van het boek van Jean-Marie Ducroz en Marie-Claire Charles over "Het Songhay zoals gesproken bij de Kaado uit Niger"
 • Mini fotowoordenboek aangevuld met foto's (bankarey, haw gunni, malafa, sandurku, turi, wayno, totaal nu 63 foto's). Tevens lijst van foto's en tekeningen op de webstek aangepast.
 • Nieuwe verbindingen naar andere wegstekken, zoals stek met aandacht voor het achtervoegsel "andi" bij het Songhay, een stek met de Evangelië in het Djerma en een stek om plaatsen in Niger te vinden op de kaart met informatie over het actuele weer. Aanvullende informatie bij de webstek over traditionele djerma muziek.
 • Gratis Nedstat teller verwijdert vanwege het de advertentie pop-up.
 • Kleine aanvullingen en verbeteringen:
  • Overzicht van grammatica onderwerpen per les aangevuld met idiomatische tips
  • Les 7:
   • "onderwater" tekst bij verwijzing naar 2.C.1 bij 7.B.1 verbeterd.
   • bij antwoorden "onderwater" in intro: ">" verwijderd, "." toegevoegd;
   • aanvullende betekenis "haŋyan" toegevoegd (7.D.5)
   • .  
  • Les 12: "onderwater"-informatieteksten naar Nederlandse vertaald

 


Maart -April 2006
 • Intro les 3: koppeling van geluidsknoppen aan bestanden op nieuw webadres. Tevens "onderwater"-informatieteksten verbeterd.
 • Les 5: koppeling van kopje van intro naar vertaling opent nu in huidige venster in plaats van nieuw venster.
 • Les 6: opmaakfouten in de antwoorden in de introductie van de les verbeterd.
 • Les 9, vertaling van de intro: aanvullende informatie over de betekenis van de uitdrukkingen "ay jandi-jandi" en "ay naamey-naamey"
 • Les 11:
  • Koppeling van geluidsknoppen aan bestanden op nieuw webadres.
  • Mailadres voor suggesties gewijzigd (webbeheerder@djerma.nl)
  • "Onderwater" informatiesteksten van Engels naar Nederlands.
 • Les 12:
  • Koppeling in artikel Bornand naar uitgeschreven tekst van beledigingen gerepareerd.
  • In transcriptie van beledigingen "Back"-knop omgezet in "Terug"-knop
  • Koppeling vanuit intro (via "hier") naar tekst artikel en letterlijk uitgeschreven tekst hersteld.
  • Drie koppelingen in §12.D.4 naar andere lessen hersteld.
 • In inhoudsopgave per les, koppeling naar inhoud les 12 geactiveerd.
 • Opmaak en tekst<<
 • verbinding naar taal.pagina en taal-cursus.pagina aangepast

 


Februari 2006
 • Afronden van overzetten van webstek naar naar webadres: www.djerma.nl
 • Toevoegen van bespreking van het boek van Sandra Bornand over de traditionele verhalenvertellers in de Djermacultuur.
 • Toevoegen van fotosessie over de winning van zout uit grond op traditionele wijze.
 • Toevoegen van een lijst van foto's en tekeningen op de webstek.
 • Controle uitgevoerd op de werking van de verbindingen naar andere webstekken. Verbinding naar het Rosette project hersteld. Nieuwe verbindingen over de Spelen van de Gemeenschap van Franstalige en de culturele informatie stek BaobabInfo.net toegevoegd.

 


November 2005 - Januari 2006
 • Start gemaakt van overzetten van webstek naar naar webadres: www.djerma.nl
 • Toevoegen van les 12, inclusief de oefeningen en de antwoorden.Tevens nieuwe woorden toegevoegd aan de woordenboek (Djerma - Engels) (o.a: lichaamsdelen geleerd in Les 10).
 • Verbindingen naar Les 12 in Les 6 en Grammatica feitenoverzicht "het werkwoord zijn" geactiveerd.
 • Les 7.D.3 aangevuld met beschrijving over bepaald meervoudvorm van zelfstandige naamwoorden eindigen op "yan".
 • Nieuwe verbindingen naar andere wegstekken, artikel over donu (Songhay gierstdrank) en over een zoektocht naar zijn voorouders van de Miami Herald columnist Leonard Pitts.
 • Verbindingen naar Les 11 geactiveerd of gespecificeerd in Les 7, Les 9 [onder water] en Les 10. In Grammatica feitenoverzicht "Vervoegen van werkwoorden" verbindingen naar Les 10 en 11 geactiveerd.
 • Inleiding van Antwoordenboek aangevuld (verbinding naar antwoorden les 10-12).
 • Verbeteringen:
  • Les 5, oefening 2: Alboro kuku fo => Een lange man
  • Les 6.D.4 gebruik van woorden "cijfer" en "getal" gecorrigeerd.

September - Oktober 2005
 • Toevoegen van les 11, inclusief de oefeningen en de antwoorden.Tevens nieuwe woorden toegevoegd aan de woordenboek (Djerma - Engels) (o.a: fatta, fattandi).
 • Mini fotowoordenboek aangevuld met foto's (bundu, mudun, tafe, tako, tamu).
 • De voorbeelden in de uitspraakgids een nieuwe opmaak gegeven en de koppeling naar het geluid gerepareerd.
 • Koppeling naar de geluidsfragmenten in lessen 1, 2 en 3 hersteld.
 • Nieuwe verbindingen toegevoegd naar een artikel over Kassey, een mythische vrouw in de mondelinge overgedragen verhalen over het Songhayrijk, en naar een artikel over polygamie onder Djerma (beide in het Frans). 
 • verantwoording: dank aan en referentie naar "Twee Vandaag".
 • Les 8.D.3, Tabel 5, "Boroyan si no habu." in plaats van "... si ba ...".

Juli  - Augustus 2005
 • Toevoegen van les 10, inclusief de oefeningen en de antwoorden.Tevens nieuwe woorden toegevoegd aan de woordenboek (Djerma - Engels) (o.a: turi nya, nankulu, nangu kulu).
 • Mini fotowoordenboek aangevuld met foto's (buru, ciri,fakara, fobu).
 • Nieuwe verbindingen toegevoegd over de "marcanda" (rituele beledigingen), webstek familie Abdoulmoumine (Dosso) en twee webstekken met overzichten van waar informatie over Afrika te vinden is.
 • Oude verbindingen gecontroleerd en zo nodig herzien.
 • Veranderd:
  • "nyano" naar "nyaŋo",
  • Les 6, oefening 5: "tali kuu si" naar "tali kulu si"
 • Woordenboek Djerma - Engels:
  • Letter A alfabetisch gerangschikt
  • Woorden uit Les 26 van "p" voorzien waar relevant
 • Toegevoegde woord: "Almasihu" aan Les 9 en woordenboek

Mei - Juni 2005
 • Toevoegen van les 9, inclusief de oefeningen, de antwoorden en de vertaling van het verhaal in de intro.Tevens nieuwe woorden toegevoegd aan de woordenboek (Djerma - Engels).
 • Mini fotowoordenboek gemaakt met overzicht van alle foto's.
 • Feitenoverzicht "het werkwoord zijn" is toegevoegd aan Grammatica hulp.
 • Ontkennende vorm van "ga" als vorm van het werkwoord "zijn" toegevoegd aan paragraaf 8.D.3.
 • Uitprobeerversie van interactieve oefenles toegevoegd.
 • Nieuwe verbinding naar (Engelstalige) stek met veel foto's uit Niger.
 • Nieuw symbool ingevoerd (~) om woorden te markeren die een verschil in spelling en uitspraak hebben; in woordenboek toegevoegd aan gondi, woorden met hantum, konda en ka ti.
 • De volgende fouten zijn verbeterd:
  • In paragraaf 6.D.3, tabel 3 voorbeelden 1 en 2: juiste vorm van werkwoord "zijn" in NL vertaling toegepast.
  • In paragraaf 7.D.2: "die" in plaats van "deze" in voorbeelden.
  • In antwoorden Les 1, oefening 1 vraag 11: araŋ = jullie i.p.v. jij.
  • Djerma zin bij foto "fondo, fonda" verbeterd (les 5, pop-up).
 • In woordenlijsten van les 4 tot en met les 8 Engels in ondersteunende teksten (alleen zichtbaar als muis over het woord gaat) omgezet naar Nederlands. Tevens in Les 3, 6 en 8 (woordenlijsten) enkele woorden omgezet van Engels naar Nederlands.

Maart - April 2005
 • Menu lay-out van de startpagina, de uitspraakgids, het antwoordenboek en het woordenboek verbeterd, 'waarschuwingen m.b.t. ontbreken van de navigatie op de individuele pagina's aangepast.
 • Uitspraakgids: betere beschrijving van "éénklanken".
 • Les 8: foto gekoppeld aan "zaama" verbeterd, enkele NL taalfouten gecorrigeerd.
 • Pagina met "verantwoording" aangevuld met dank aan ontwerper van het menu.
 • Koppeling in kop van "Grammatica hulp" gecorrigeerd.
 • Verbinding in "lijst van dieren' opgenomen naar webstek over Savanne varaan.

Februari 2005
 • Toevoegen van les 8, inclusief de oefeningen, de antwoorden en de vertaling van het verhaal in de intro.
 • Verbindingen naar les 8 op de andere pagina's geactiveerd (Grammatica: vervoegen van werkwoorden; les 4.D.3; les 6.D.5).
 • Woordenboek (Djerma - Engels) is nu volledig voor gebruik bij de cursus. Alle dierennamen uit de lijsten van les 5 zijn ook toegevoegd.
 • Pagina met verbindingen naar andere webstekken herzien, opmaak & controle werking.
 • Herzien en bijwerken van de grammatica inhouds- en indexpagina's, nu gemakkelijker zoeken op deze pagina's.
 • Oefeningen bij de lessen als aparte webpagina opgenomen. Navigatie blijft hetzelfde (lijkt alsof het één pagina is), maar:
  •  sneller laden van les en
  • bij printen van de oefeningen worden alleen deze geprint en niet hele les.
 • Intro van les 3 als aparte webpagina opgenomen op de laadsnelheid van de les te vergroten.
 • Bijwerken van de webstekkaart.

Januari 2005
 • Cursus beschikbaar voor computers zonder internet (overhalen)
 • Zoekoptie in startpagina woordenboek toegevoegd
 • Mogelijkheid tot zoeken in alleen woordenboek toegevoegd aan zoekboxen op hoofdpagina's

December 2004
 • Controle op spelfouten met MS FrontPage
 • De introductiebladzijde bij de lessen en de verantwoording zijn herschreven.
 • Het Djerma woord bon is herschreven als boŋ
 • Les 2.C.3 is herzien (overgankelijke en onovergankelijke werkwoorden en het lijdend voorwerp)
 • Woordenboek (Djerma - Engels), uitbreiding bij de letters A-F, de intro is herschreven.


Laatst herzien: 18 maart 2012